Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Wij zijn Stade Advies

Voor kwaliteit van samenleven

Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven. Stade Advies onderscheidt zich door grote veldkennis, realistische adviezen en betrokken adviseurs. De aanpak is deskundig, klantgericht en professioneel.

Dienstverlening

Advies

Wij adviseren over onder andere verbetering van welzijnsbeleid, leefbaarheid en veiligheid, subsidie- en inkoopbeleid, jeugdbeleid, stedelijke vernieuwing, openbaar bestuur, zorg en maatschappelijk ondernemerschap.  Wij leveren maatwerk waarbij we uitgaan van de lokale situatie met oog voor alle betrokken partijen.

Lees meer
Dienstverlening

Trainingen

Wij geloven in het ontwikkelen van medewerkers vanuit talent en eigen kracht. In ons aanbod werken wij met enthousiaste succesvolle trainers en coaches die inzicht, inspiratie en gerichte ontwikkeling kunnen brengen. In onze visie is een verandering pas succesvol als deze leidt tot meetbare resultaten.

Lees meer
Dienstverlening

Onderzoek

Welke keuzes moet u maken tussen verschillende interventies in uw eigen lokale situatie? Wat is het resultaat van lopende interventies? Welke lering trekt u uit reeds afgesloten interventies? Wij onderzoeken het samen met u, uw maatschappelijke partners en de gebruikers van de dienstverlening.

Lees meer
Dienstverlening

Interimdiensten

Bent u op zoek naar een projectleider of een beleidsadviseur? Heeft u een interim-directeur nodig of zoekt u een dagvoorzitter? Wij bieden onze interim diensten aan in alle sectoren waarbinnen wij actief zijn en voor diverse soorten opdrachtgevers: overheden, maatschappelijke ondernemingen en vrijwilligersorganisaties.

Lees meer

De transformatie, hoe ver bent u?

Bent u goed op weg met de échte transformatie? Vanuit onze brede ervaring sluiten we aan bij uw praktijk en initiëren innovatieve trajecten.
Neem contact met ons op en laat ons met je meekijken.

Lees meer

Thema's

Stade Advies heeft een divers aanbod. Dit aanbod is onder te verdelen in vier thema’s;

Zorg en Samenleven

Mensen zijn relationele wezens. Je eigen leven kunnen vormgeven en tegelijk verbonden zijn met anderen bevordert iemands welzijn. Maar meedoen lukt niet bij iedereen in onze complexe maatschappij. Toch bepaalt juist onderlinge verbondenheid en inclusie van mensen de kwaliteit van samenleven. Vanuit die overtuiging werkt Stade Advies op deskundige en innovatieve wijze aan samenredzaamheid, burgerparticipatie, passende zorgarrangementen en krachtige wijken en buurten. Voor (en met) zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Lees meer

Jeugd

Opgroeien en opvoeden is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om op te kunnen groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen. Dit vraagt om een stimulerende en veilige omgeving en het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om daar substantieel aan bij te dragen.

Lees meer

Wonen en Gebiedsontwikkeling

De invoering van de nieuwe Woningwet heeft grote gevolgen voor woningcorporaties, gemeenten en huurders. Het takenpakket van de corporaties is scherper afgebakend en de invloed van huurders en de gemeenten wordt vergroot. Hoe blijft in dit veranderend speelveld de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad overeind? Hoe organiseer je de zeggenschap van huurders? En hoe zorg je voor leefbare wijken waarin eigen initiatief en zelfredzaamheid van burgers worden versterkt?

Lees meer

Organiseren en Ondernemen

Ondernemen is denken in kansen en mogelijkheden. Een ondernemende organisatie weet wat de klant wil, durft risico’s te nemen en leert van ervaringen. De samenleving verwacht proactiviteit en ondernemerschap van maatschappelijke organisaties en overheden. Dit vraagt een open en lerende houding van alle betrokkenen.

Lees meer
Stade adviseert

Interactief participatietraject De Bilt

Stade Advies voerde op verzoek van Woonstichting SSW in De Bilt een interactief traject met bewoners uit voor de vernieuwing van het Burgemeester van Heemstrakwartier.

Lees meer
Stade adviseert

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Veilig Thuis is een samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Om de organisatie verder te ontwikkelen en de werkprocessen op elkaar af te stemmen en te borgen heeft Stade Advies samen met de leidinggevenden in een management ontwikkeltraject het organisatie- en beleidsplan gemaakt.

Lees meer
Stade adviseert

Verhuisadviseur voor senioren in Utrecht

Voor de gemeente Utrecht en de Stichting Utrechtse Woningcorporaties heeft Stade Advies de Verhuisadviseur Senioren ontwikkeld en voert zij deze uit. Aanleiding hiervoor is de wens van gemeente en corporaties om de doorstroming binnen de sociale huursector te bevorderen. Het project is eind 2013 gestart en na een positieve evaluatie in het najaar van 2015 gecontinueerd.

Lees meer

Uitgelicht nieuws

23 maart 2020

De maatregelen om de piek van het aantal besmettingen met het coronavirus af te vlakken worden vooral vanuit medisch en economisch oogpunt genomen. De impact ervan is echter voelbaar in veel meer facetten van onze samenleving. Zo zijn er de positieve effecten van saamhorigheid, rekening houden met elkaar, creativiteit en veel humor. Sommige mensen geloven zelfs dat er een hele nieuwe maatschappij uit deze crisis zal verrijzen. Maar er zijn ook de negatieve effecten van oplopende spanningen binnen gezinnen, zorgen over de toekomst, psychisch kwetsbare mensen die vereenzamen, depressies die terugkeren door het stopzetten van behandelingen, kinderen die in hun taalontwikkeling verder gaan achterlopen en ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen.

Lees meer