Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

23 maart 2020

De maatregelen om de piek van het aantal besmettingen met het coronavirus af te vlakken worden vooral vanuit medisch en economisch oogpunt genomen. De impact ervan is echter voelbaar in veel meer facetten van onze samenleving. Zo zijn er de positieve effecten van saamhorigheid, rekening houden met elkaar, creativiteit en veel humor. Sommige mensen geloven zelfs dat er een hele nieuwe maatschappij uit deze crisis zal verrijzen. Maar er zijn ook de negatieve effecten van oplopende spanningen binnen gezinnen, zorgen over de toekomst, psychisch kwetsbare mensen die vereenzamen, depressies die terugkeren door het stopzetten van behandelingen, kinderen die in hun taalontwikkeling verder gaan achterlopen en ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen.

Het team van Stade is op een breed vlak betrokken bij de kwaliteit van samenleven. Van keukentafel tot bestuurstafel verbinden we en zetten we in beweging. Zo helpen we bij de verdere transformatie van sociale teams, de innovaties rondom jeugdhulp en het opzetten van schakelteams voor inclusie van kwetsbare mensen in wijken.  We helpen bij het vinden van passende woonruimte voor ouderen, het vernieuwen van huurdersparticipatie en het wegwerken van taalachterstanden. We helpen bij het vinden van draagvlak bij de energietransitie en het vormen van productief partnerschap tussen overheden en maatschappelijke organisaties.

We zijn een team van enthousiaste en ondernemende collega’s die kleur en inhoud geven aan veranderopgaven rondom maatschappelijke vraagstukken. Het gaat bijna altijd om beter verbinden en dat is precies waar deze crisis om vraagt. Elkaar op nieuwe manieren opzoeken en steunen. Dat doen we binnen al onze projecten, met onze samenwerkingspartners en ook binnen ons team. We letten nog een beetje beter op u en op elkaar, zodat we kunnen blijven helpen. Juist nu!

Erik Vermathen
Directeur