Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Inspirerend en krachtig leiderschap maakt het verschil

Wanneer de visie en het implementatieplan gereed zijn, kan gestart worden met het sociaal team. Het kan ook zijn dat u kiest voor een pilot tijdens welke beleid, implementatie en werkwijze al werkenderwijs ontwikkeld worden.

Voor welke weg u ook kiest: mogelijk bent u op zoek naar een externe deskundige met ervaring, die leiding kan geven aan het project om te komen tot een sociaal team dan wel die operationeel leiding kan geven aan het sociaal team. In dat geval bent u bij Stade Advies aan het goede adres. In meerdere gemeenten hebben onze adviseurs deze opdracht naar tevredenheid en met groot enthousiasme vervult. Het bleek bovendien een groot voordeel dat meerdere collega’s met een soortgelijke opdracht bezig waren, waardoor zij gebruik konden maken van elkaars ervaringen en kennis.

Het leiding geven aan een sociaal team is een vak apart en vraagt creativiteit, een proactieve houding, out of the box kunnen denken, enthousiasme en een stimulerende houding. Dit omdat er geen blauwdruk voor een sociaal team bestaat (het is maatwerk!) en er bijna dagelijks oplossingen gevonden moeten worden voor uitdagingen die zich aandienen. En dan helpt het als er iemand met ervaring aan het roer staat.

Van de adviseurs van Stade Advies kunt u verwachten dat zij:

  • een ruime ervaring hebben met betrekking tot alle aspecten van sociale teams;
  • een sociaal team kunnen samenstellen en operationeel aansturen;
  • richting kunnen geven aan de ontwikkeling van de werkwijze van het sociaal team;
  • kennis hebben van instrumenten en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot sociale teams;
  • kunnen sturen op beoogde resultaten;
  • het scharnierpunt kunnen zijn tussen uitvoerende professionals, formele en informele partners en de gemeentelijke organisatie;
  • kunnen opereren in een complexe omgeving waarbij belangentegenstellingen tussen verschillende partijen veelvuldig voorkomen;
  • strategische keuzes kunnen voorbereiden en deze op tactisch niveau kunnen afstemmen met maatschappelijke partners;
  • een ruime ervaring hebben op de beleidsterreinen zorg, werk, welzijn en wonen en met projectmanagement.
Gerelateerde aanpak Aanpak

Dienstverlening en sturing in het sociaal domein

Een logisch ingerichte en sterke keten in het sociaal domein is belangrijk voor iedereen en helpt u regie te voeren. Maar hoe realiseert u die?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten integrale toegang

U wilt graag een centrale toegang realiseren voor het sociale domein. Maar hoe richt u die efficiënt en effectief in?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Opleiden en coachen sociaal team

Om te zorgen dat mensen in beweging komen en hun eigen hulpbronnen benutten, zijn ‘gekantelde’ sociaal werkers nodig. Deze scholing en coaching zorgt daarvoor.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Visie op een sociaal team

Sociale teams zijn er in vele maten en soorten. Maar welke variant past nu het beste bij uw lokale situatie en doelen?

Meer