Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Beleidsgestuurde contractfinanciering doe je samen

De vraag
Onze gemeente wil via haar subsidies haar beleid realiseren. Het blijkt echter niet mee te vallen om dit goed neer te leggen in afspraken met onze subsidieontvangers. Zij waren ook gewend om zelf te bepalen wat er nodig was en kregen daarvoor van ons een vast bedrag per jaar. Ze deden vast goed werk, maar we hebben eigenlijk geen zicht op de resultaten die zij met onze subsidie weten te bereiken. De Rekenkamer heeft ons hierop aangesproken.

Onze aanpak
Stade Advies is de ontwikkelaar van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) en heeft zelf deze werkvorm in meer dan 150 gemeenten geïmplementeerd. Inmiddels hanteert het merendeel van de gemeenten BCF of een daarvan afgeleide systematiek om hun subsidiëring vorm te geven. In onze aanpak gaan we er vanuit dat BCF geen werkvorm is die eenzijdig vanuit de gemeente opgelegd wordt, maar dat het een werkvorm is die lokaal tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties vorm gegeven moet worden. BCF kent in onze ogen een viertal ontwikkelingsfasen: exploitatiebudget, productbekostiging, resultaatbekostiging en populatiebekostiging. Centraal in BCF staan de maatschappelijke effecten die bereikt moeten worden en de gemeenschappelijke visie hoe deze effecten te realiseren.

Casus
Idealiter begint een BCF-traject met een gemeenschappelijke aftrapsessie met alle betrokkenen, waarin de achtergronden van BCF worden toegelicht en een eerste analyse wordt gemaakt van de ontwikkelingsfasen waarin gemeenten en maatschappelijke organisaties zich bevinden. Hierbij is het vaak het geval dat men zich niet in dezelfde ontwikkelingsfase bevindt. Vanuit deze analyse wordt een stappenplan per combinatie beleidsmedewerker/maatschappelijke organisatie gemaakt. In dit stappenplan leggen we vast wat er in het eerste jaar bereikt moet worden en wat het einddoel van het traject is. De begeleiding is vervolgens maatwerk dat kan variëren van heel intensief, daar waar onvoldoende kennis in de combinatie aanwezig is of als er sprake is van vertroebelde relaties, tot op afstand coachend, daar waar de combinatie al heel goed in staat is om zelf de doorontwikkeling te maken.

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk Rendement

Hoe weet u of de investeringen in het sociaal domein echt geleid hebben tot de gewenste maatschappelijke oplossingen?  Kun je maatschappelijk rendement wel meten?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Professioneel opdrachtgeverschap

Subsidierelaties doe je er niet even bij. Het vergt een specifieke deskundigheid om maatschappelijke organisaties in partnerschap aan te sturen.

Meer