Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Betrokken burgers maken de samenleving

Veel burgers zijn betrokken bij hun leefomgeving en zetten zich op allerlei terreinen vrijwillig in. Van het realiseren van een wijkmoestuin, het runnen van een buurtcentrum tot het meedenken over gemeentelijk jeugdbeleid. Er gaat veel goed, maar hier en daar schuurt het en is er onontgonnen potentieel. Wat werkt dan om een en ander glad te krijgen, of om burgers actiever te laten participeren bij maatschappelijke initiatieven en lokale beleidsvorming? Of hoe tevreden zijn uw inwoners over hun samenwerking met lokale organisaties en u als gemeente? Wat zijn successen, wat vraagt aandacht?

Essentieel is om te investeren in werkzame aanpakken die de betrokkenheid tussen mensen onderling, bij de samenleving en het lokale beleid vergroten. Want betrokken burgers maken de samenleving maar het gaat niet vanzelf! Beleidsmakers hebben een belangrijke rol om dit proces te regisseren en te faciliteren. Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden en het inzetten van passend beleid en strategieën. Ook kunnen wij ondersteuning bieden door het begeleiden en bijsturen van processen die niet effectief verlopen.

Een paar voorbeelden:

  • Een quickscan in uw gemeente op buurt, wijk en/of gemeentelijk niveau, die de participatie van uw burgers in het algemeen in kaart brengt of t.a.v. een specifiek thema (zoals samen opvoeden/opgroeien, leefbaarheid, beleidsvorming gemeente etc)
  • De resultaten van een benchmark van uw lokale participatiepraktijk met andere praktijken vertalen in een passende vervolgaanpak
  • Het ondersteunen van uw welzijnsorganisatie met effectieve tools voor systematisch werken aan burgerparticipatie
  • Adviseren ambtenaren bij het vinden van een nieuwe opstelling en werkwijze om burgerkracht effectief te mobiliseren (ook ten aanzien van beleidsontwikkeling) en te borgen in uw gemeente
  • Procesbegeleiding bij bewonersinitiatieven

Graag denken we met u mee!

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Integraal Persoonsgebonden Budget

Een i-pgb is één budget dat u ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die u nodig hebt. U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt: thuis, op school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie zorgt er voor dat jeugdigen meedenken, meepraten en meedoen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen, daarmee hun toekomstkansen vergroten en hun binding met de maatschappij versterken. Wij vinden het belangrijk om vanuit dit perspectief daar aan mee te werken.

Meer