Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

De vraag
Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Huurders hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht bij wijziging van het servicepakket, maar de formele beslissing daarover valt binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE).
Woningcorporaties kunnen verschillende strategieën en oplossingen voor huurdersparticipatie in gemengde complexen kiezen. Een mogelijkheid is het geven van stemrecht aan de huurders in de VvE op een beperkt aantal onderwerpen, zoals servicekosten en woningverbetering. Het doel is de bewoners keuzevrijheid te bieden. Een andere mogelijkheid is het bevorderen van huurdersoverleg en het vormen van gezamenlijke bewonerscommissies (huurders en eigenaren) over thema’s als leefbaarheid en technisch beheer.
Het bevorderen van keuzevrijheid bij huurder en koper leidt ook tot een verschuiving in de rol van de corporatie van eigenaar naar dienstverlener. Maar hoe ver ga je daarin, en word je dan een commerciële dienstverlener of heb je verdergaande ambities als maatschappelijke onderneming? Het aanstellen van complexbeheerders bijvoorbeeld zal niet haalbaar zijn wanneer de huurder/eigenaar dat moet gaan betalen. Een andere kwestie is nog in hoeverre huurders zelf willen participeren en welke vorm het beste bij welke doelgroep past.

Onze aanpak
Het beste kan de corporatie met haar huurders al voor de splitsing van een complex in appartementen een richting bepalen, gezien de juridische aspecten die mogelijk voor de huurdersparticipatie geregeld moeten worden. Stade Advies kan verschillende varianten schetsen in een oplopende graad van participatie van de huurders. Deze variëren van het informeren en overleggen met de huurders door de corporatie, of het organiseren van gezamenlijke commissies van huurders en eigenaren, tot het geven van stemrecht aan huurders via een mandaat van de corporatie. Ook kunnen wij voor de huurders en/of eigenaar-bewoners de voor- en nadelen van verschillende participatievarianten inzichtelijk maken om hen bij het maken van hun keuze te ondersteunen.

Erik Vermathen Directeur Stade Advies

Gerelateerde aanpak Aanpak

Participatietrajecten

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. Stade Advies organiseert participatietrajecten op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende middelen en methoden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Klushuur

Betaalbaarheid, zelfredzaamheid van huurders honoreren en tegemoet komen aan hun wens de woning naar eigen hand te zetten. Ontwikkelingen als het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het aanscherpen van toewijzings- en hypotheekregels stuwen de vraag naar huurwoningen op. Huren wordt het nieuwe kopen. Het zijn aanleidingen voor verhuurders om met klushuur aan de slag te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Ondernemingsplan

De wereld van woningcorporaties verandert voortdurend. Hierop adequaat reageren daagt bestuur en management uit. De nieuwe regelgeving en noodzaak tot samenwerking en transparantie maken aansturing en bedrijfsvoering van corporaties niet minder complex. Dat vereist moderne hulpmiddelen. Een ondernemingsplan is zo’n hulpmiddel.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer