Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Productief partnerschap

De cursus Resultaatgericht Financieren richt zich op het ontwikkelen van heldere, resultaatgerichte productieafspraken in een subsidie- of aanbestedingsrelatie. De methode die Stade Advies hiervoor heeft ontwikkeld, helpt lokale overheden en maatschappelijke organisaties om vorm te geven aan Productief Partnerschap: minder regels en meer uitdaging voor professionals.

Vragen
Goede afspraken maken over het werk van maatschappelijke organisaties blijkt vaak lastig, ondanks goede intenties van beide kanten.

  • Hoe kun je heldere afspraken maken over het werk zonder grote administratieve lastendruk?
  • Hoe baseer je de productieafspraken op de actuele lokale situatie?
  • Hoe kun je sturen op het bereiken van resultaten die het gemeentelijk beleid naar de praktijk omzetten, maar de professional niet te veel beknotten?
  • Wat is hierbij een productieve rolverdeling tussen overheid en maatschappelijke organisatie?

Houvast
De methode van Resultaatgericht Financieren biedt houvast en geeft antwoord op bovenstaande vragen. De methode is een actuele uitwerking van de eerder door Stade Advies ontwikkelde systematiek van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF).

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers of accounthouders bij lokale overheden die te maken hebben met het verlenen van subsidie aan professionele maatschappelijke organisaties of het contracteren van maatschappelijke organisaties in een aanbestedingsrelatie. Maar ook voor managers van maatschappelijke organisaties is deze introductiecursus interessant.

Duur: één dag

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Beleidsgestuurde contractfinanciering

Veel gemeenten hanteren vormen van beleidsgestuurde contractfinanciering in hun subsidierelaties. Stade Advies is de ontwikkelaar en de hoedster van de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk Rendement

Hoe weet u of de investeringen in het sociaal domein echt geleid hebben tot de gewenste maatschappelijke oplossingen?  Kun je maatschappelijk rendement wel meten?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Professioneel opdrachtgeverschap

Subsidierelaties doe je er niet even bij. Het vergt een specifieke deskundigheid om maatschappelijke organisaties in partnerschap aan te sturen.

Meer