Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Kansen en strategische positionering met het oog op de transities

De transities hebben grote gevolgen voor organisaties op de terreinen van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Bedreigingen, maar zeker ook kansen. Deze organisaties kennen bij uitstek het lokale veld en werken vaak al volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl.

Door de decentralisaties moeten deze organisaties weloverwogen strategische keuzes maken, en allerlei belangrijke vragen beantwoorden, zoals:

  • Met wat voor gemeente(n) hebben wij te maken (qua opvattingen over regie en sturing)?
  • Wat is de kwaliteit van onze eigen organisatie en mensen?
  • Hoe zien andere organisaties ons?
  • Waar zien wij kansen?
  • Welke positie willen wij innemen in de toekomstige aanpak?
  • Met welke partners moeten wij wel en niet gaan samenwerken?

In een aantal sessies begeleiden wij organisaties in dit proces om tot een heldere strategie te komen en om zo een rol van betekenis te spelen in het werk dat naar de gemeenten is gekomen via de decentralisaties.

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Fusie en (re)organisatie

Er mislukken meer fusies dan dat er slagen. Het pad van de geleidelijke samenwerking is het proberen waard.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Governance

Toezichthouder, ga niet op je handen zitten.  Passiviteit, achter de feiten aanlopen, niet tijdig reageren op signalen en verantwoordelijkheden onvoldoende serieus nemen: het zijn de belangrijkste faalfactoren van toezichthouders.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen vereist een proactieve opstelling van de maatschappelijke organisatie. Een voortdurende onderzoekende houding om de dienstverlening aan haar klanten, de burger, te verbeteren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Marktstrategie in het sociaal domein

Maatschappelijke organisaties moeten in staat zijn om te kunnen reageren op de verschillende marktstrategieën van lokale overheden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Integrale kostprijsberekening

Prijs jezelf niet uit de markt. Weet wat je diensten kosten. Prijzen van welzijn worden belangrijker als er meer met hetzelfde geld moet gebeuren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Meedingen in aanbestedingstrajecten

Aanbesteden, het lijkt vaak een loterij met alleen maar ‘nieten’. Heb je je dan wel goed voorbereid op de aanbesteding? Wacht niet tot het 5 voor 12 is!

Meer