Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Regievoeren op integrale dienstverlening

Wanneer u kiest voor het werken met sociale teams zal vroeg of laat de vraag boven komen hoe de werkwijze van het sociaal team zich verhoudt tot de dienstverlening van andere maatschappelijke partners ten aanzien van vraagverheldering, toegang en uitvoering. Wat u niet wilt is dat het sociaal team een nieuwe structuur op alle al bestaande structuren wordt, maar juist een meer efficiënte en effectieve vervanging daarvoor is. U zult dus in gesprek moeten gaan met uw maatschappelijke organisaties (zowel lokaal als bovenlokaal) over welke diensten zij bieden om dubbelingen in werkzaamheden, en daarmee hoge kosten, te voorkomen.

Uit onze ervaring weten we dat dit voor gemeenten een lastige en vaak te laat ingezette opgave is. Het complete beeld van welke (lokale en bovenlokale) organisaties welke dienstverlening verlenen ontbreekt vaak. Veel gemeentelijke accounthouders vinden het bovendien moeilijk ingrijpende gesprekken met maatschappelijke organisaties te voeren waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ook beschikken gemeenten nog niet altijd over een overkoepelende visie op de dienstverlening in het sociaal domein. Dat maakt het effectief functioneren van een sociaal team ingewikkeld, zeker als het als pilot gestart is zonder veel beleidsvoorbereiding.

Stade Advies kan u op meerdere onderdelen adviseren of het geheel zelf ter hand nemen. U kunt hierbij denken aan het:
– inventariseren van de dienstverlening van alle maatschappelijke (lokale en bovenlokale) organisaties die in het sociaal domein voor uw inwoners werkzaam zijn;
– ontwikkelen van een visie op de dienstverlening in het sociaal domein met alle betrokken partners;
– doen van aanbevelingen welke maatschappelijke organisaties welke dienstverlening het best kunnen uitvoeren (en wat ze dus niet meer moeten doen);
– opstellen van een fasering voor de gesprekken met maatschappelijke organisaties;
– voeren van gesprekken met maatschappelijke organisaties om te komen tot afspraken met betrekking tot hun dienstverlening;
– doen van aanbevelingen inzake regievoering;
– opstellen van nieuwe subsidievoorwaarden dan wel contractafspraken met maatschappelijke organisaties;
– voorbereiden van beleidsstukken ter besluitvorming enzovoorts.

Gerelateerde aanpak Aanpak

Aansturen c.q. projectleider sociaal team

Het leidinggeven aan een sociaal team is een vak apart weten we uit ervaring. Wij ondersteunen u graag met onze expertise, of leveren een ervaren projectleider.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten integrale toegang

U wilt graag een centrale toegang realiseren voor het sociale domein. Maar hoe richt u die efficiënt en effectief in?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Opleiden en coachen sociaal team

Om te zorgen dat mensen in beweging komen en hun eigen hulpbronnen benutten, zijn ‘gekantelde’ sociaal werkers nodig. Deze scholing en coaching zorgt daarvoor.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Visie op een sociaal team

Sociale teams zijn er in vele maten en soorten. Maar welke variant past nu het beste bij uw lokale situatie en doelen?

Meer