Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Krachten en verwachtingen voor de toekomst

De vraag
Is schaalvergroting de oplossing voor een kleine organisatie, die kwetsbaar is doordat haar sleutelfuncties vooral door éénpitters worden ingevuld? Wat als die ineens wegvallen? Als mijn opdrachtgevers zich bundelen in inkoopcombinaties, kom ik dan als kleine organisatie nog wel aan de bak? Hoe voorkom ik bij het groter worden dat mijn managementlagen de organisatie verstikken? Is mijn organisatie wel voorbereid op wat de toekomst ons brengen gaat?

Onze aanpak
Samen met onze opdrachtgever bekijken we waar de kracht van een organisatie in zit. Met behulp van onze kennis van het werkveld en kennis van de strategieën van de opdrachtgevende lokale overheden maken we samen een analyse van de ontwikkelingen in de toekomst. Is de organisatie daar voldoende op voorbereid of zijn aanpassingen noodzakelijk? We helpen bij het ontwikkelen van een toekomststrategie en in veel gevallen helpen we ook om die te implementeren. Soms ligt de oplossing in een fusie, maar heel vaak gaat het om het vergroten van de deskundigheid van de medewerkers van de organisatie en het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Casus
Een peuterspeelzaalorganisatie en haar gemeentelijke opdrachtgever voorzagen dat de ontwikkeling naar integrale kindercentra de toekomst van de (zwakke) zelfstandige peuterspeelzaalorganisatie zou bedreigen. Opgaan in een bredere organisatie voor kinderopvang leek een uitkomst. Samen met de peuterspeelzaalorganisatie is een analyse gemaakt van de aanwezige en de ontbrekende kwaliteiten van de organisatie. Aangezien het werk van de organisatie over veel kernen verspreid was, waar ook verschillende aanbieders een rol speelden, is besloten om een open huwelijksaanzoek te doen aan potentiële partners, waarin ze ook de mogelijkheid geboden werd om slechts voor enkele locaties te kiezen. Het merendeel van de speelzalen zijn ondergebracht bij een grote kinderopvang speler in de gemeente, maar voor een aantal kernen is aansluiting gevonden bij lokale initiatieven, waardoor daar de levensvatbaarheid voor een integraal kindercentrum per kern vergroot is.

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen vereist een proactieve opstelling van de maatschappelijke organisatie. Een voortdurende onderzoekende houding om de dienstverlening aan haar klanten, de burger, te verbeteren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Governance

Toezichthouder, ga niet op je handen zitten.  Passiviteit, achter de feiten aanlopen, niet tijdig reageren op signalen en verantwoordelijkheden onvoldoende serieus nemen: het zijn de belangrijkste faalfactoren van toezichthouders.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Marktstrategie in het sociaal domein

Maatschappelijke organisaties moeten in staat zijn om te kunnen reageren op de verschillende marktstrategieën van lokale overheden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Integrale kostprijsberekening

Prijs jezelf niet uit de markt. Weet wat je diensten kosten. Prijzen van welzijn worden belangrijker als er meer met hetzelfde geld moet gebeuren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Meedingen in aanbestedingstrajecten

Aanbesteden, het lijkt vaak een loterij met alleen maar ‘nieten’. Heb je je dan wel goed voorbereid op de aanbesteding? Wacht niet tot het 5 voor 12 is!

Meer