Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Governance vereist onderhoud

De vraag
Je komt er niet mee weg als je niet aan kunt geven hoe de governance in jouw maatschappelijke organisatie is geregeld. Het minste dat er van je verwacht wordt is dat je gebruik maakt van de governance code van jouw brancheorganisatie. Een simpele verklaring dat je hem onderschrijft is niet genoeg. Je moet laten zien dat je hem ook daadwerkelijk gebruikt. Bijvoorbeeld door jaarlijks het functioneren van raad van bestuur en de raad van toezicht langs de meetlat van de governance code te leggen.

Onze aanpak
Stade Advies heeft een tweetal zelfscans voor toezichthouders ontwikkeld. Organisaties kunnen hier zelf al mee aan de slag. Regelmatig worden we echter gevraagd om de scan samen met de organisatie uit te voeren. We maken dan afspraken hoe breed en hoe diep we de governance thermometer in de organisatie zetten. Beperken we ons alleen tot de raad van bestuur en/of de raad van toezicht of betrekken we ook andere geledingen van binnen en soms van buiten de organisatie bij het thermometeren? We bevelen aan om tenminste eens in de drie jaar de governance thermometer breed en diep in de organisatie te zetten. De tussenliggende jaren worden dan gebruikt om te zien of verbeterpunten daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Casus
Veel bestuurders en toezichthouders zijn zelf nog niet zo goed op de hoogte van de governance code. We combineren dan een uitleg van de code in één dagdeel met een lichte vorm van thermometeren. “Als dit de regel is van de governance code, hoe gaan we daar dan in deze organisatie mee om?”  Vooraf hebben we een uitgebreid gesprek met de voorzitter van de raad van toezicht of de raad van bestuur/directie. Tevens bestuderen we de bestuursstukken van het afgelopen jaar, zodat we op voorhand al een koppeling kunnen leggen tussen de governance code en de bestuurspraktijk van de organisatie. Tijdens de sessie komt meestal al een verbeterlijst tot stand, die door ons uitgewerkt wordt en voorzien van praktische handvatten om aan te pakken.

 

 

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen vereist een proactieve opstelling van de maatschappelijke organisatie. Een voortdurende onderzoekende houding om de dienstverlening aan haar klanten, de burger, te verbeteren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Marktstrategie in het sociaal domein

Maatschappelijke organisaties moeten in staat zijn om te kunnen reageren op de verschillende marktstrategieën van lokale overheden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Fusie en (re)organisatie

Er mislukken meer fusies dan dat er slagen. Het pad van de geleidelijke samenwerking is het proberen waard.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Integrale kostprijsberekening

Prijs jezelf niet uit de markt. Weet wat je diensten kosten. Prijzen van welzijn worden belangrijker als er meer met hetzelfde geld moet gebeuren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Meedingen in aanbestedingstrajecten

Aanbesteden, het lijkt vaak een loterij met alleen maar ‘nieten’. Heb je je dan wel goed voorbereid op de aanbesteding? Wacht niet tot het 5 voor 12 is!

Meer