Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Actief werken met jongeren op straat

Stade Advies heeft ‘Hang Around’ georganiseerd, een landelijke wedstrijd waarin hangjongeren de kans kregen om zich positief in te zetten voor hun eigen buurt. Hang Around is een positieve oplossingsstrategie om met jongeren om te gaan die overlast veroorzaken. In totaal organiseerden 40 groepen jongeren een positieve actie in hun eigen buurt en zijn er naar schatting 10.000 mensen bereikt met de positieve acties die jongeren geïnitieerd hebben.

Overlast van jongeren op straat

Hang Around is bedacht als tegenhanger van de repressieve methoden waarmee overlast van rondhangende jongeren veelal wordt aangepakt. Overlast van jongeren staat in veel gemeenten op de eerste plaats als prioriteit van veiligheidsbeleid. De term hangjongeren geeft jongeren een negatief imago dat vaak niet terecht is. Het overgrote deel van de jongeren brengt graag veel tijd met vrienden door. Zij zoeken elkaar op en doen dit vaak in de openbare ruimte. Het is zeker nodig om aandacht te hebben voor deze jongeren en grenzen te stellen. Bij de aanpak moet gezocht worden naar een mix van oplossingsmaatregelen en gedeelde verantwoordelijkheid van jongeren, professionals en bewoners. Wanneer er gekozen wordt voor een positieve insteek kan er veel bereikt worden. Vanuit deze achtergrond bedachten Stade Advies en “En toch producties” het concept Hang Around.

Door jongeren te ondersteunen om maatschappelijk actief te worden, kunnen zij veranderingen in de buurt en in hun eigen ontwikkeling bewerkstelligen.

Brochure Hang Around

De resultaten van vier jaar actief werken met jongeren worden beschreven in de brochure: ‘Hang Around – actief werken met jongeren op straat’. De brochure is een handreiking voor begeleiders, jongerenwerkers en vrijwilligers die werken met jongeren op straat en als inspiratiebron voor gemeenten. Het concept van ‘Hang Around’ kan lokaal en regionaal goed ingezet worden in verschillende varianten. In de brochure worden tips gegeven en handreikingen gedaan om dit op een succesvolle manier te doen. Er staat ook in wat de resultaten en effecten zijn van het ‘Hang Around’-project voor jongeren, buurtbewoners en andere betrokkenen. De belangrijkste resultaten en effecten van Hang Around zijn dat het imago van hangjongeren verbetert, dat overlast in buurten vermindert en de sfeer in buurten verbetert, dat jongeren meer zelfvertrouwen krijgen over hun eigen kunnen, en dat jongerenwerkers een goed instrument in handen hebben om te werken met jongeren op straat.

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach