Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Naar een werkzame integrale toegang voor uw lokale context

Sommige gemeenten kiezen er voor om de toegangsfunctie te beleggen bij het sociaal (wijk)team. Andere gemeenten gaan juist voor één integrale, stedelijke toegang van waaruit opdrachten naar het sociaal team en andere aanbieders worden geformuleerd. Inwoners met hulpvragen op het gebied van participatie, werk en inkomen, zorg en welzijn worden dan gevraagd zich te melden via deze stedelijke toegang. Een toegang die zowel een digitale als telefonische vorm kent.

Na aanmelding voeren medewerkers een ‘quickscan’ uit die duidelijk maakt wat door een inwoner zelf is op te lossen of met hulp van het eigen netwerk en/of vrijwilligers. Blijft er daarnaast nog een hulpvraag onbeantwoord, dan wordt vastgesteld of het om enkelvoudige of meervoudige problematiek gaat. Bij enkelvoudige problematiek wordt de vraag van de inwoner doorgeleid naar een uitvoeringsorganisatie, bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling of een aanbieder van dagbesteding. Is er echter sprake van meervoudige problematiek, of is dit lastig in te schatten, dan wordt de inwoner doorverwezen naar het sociaal team.

De adviseurs van Stade Advies hebben ervaring met en kunnen u adviseren over de ontwikkeling van één integrale toegang voor het sociaal domein. Ook kunnen zij de ontwikkeling hiervan -in projectvorm- geheel ter hand nemen.
U kunt hierbij denken aan:
– Het ontwikkelen van de digitale vorm van de integrale toegang: mogelijkheden, te maken keuzes, aansluiten bij werkzame voorbeelden uit het land, zelf bouwen, selecteren bouwer, verzamelen content bij zelf bouwen, kostenaspect, betrekken maatschappelijke formele en informele partners, overleg met interne contentbeheerders, enzovoort.
– Het ontwikkelen van de telefonische vorm van de integrale toegang: ontwikkelen werkwijze, functieprofiel medewerkers, werven en scholen medewerkers, positionering team van medewerkers, afspraken met maatschappelijke partners, bouwen (inpassen) systeem, enzovoort.
– Algemeen: communicatie naar inwoners, systeem voor monitoring en managementinformatie, enzovoort.
– Consequenties: wanneer u als gemeente kiest voor één integrale toegang zult u ook keuzes moeten maken ten aanzien van de andere toegangen die in het veld bestaan (BJZ, CJG, huisartsen, welzijnsorganisaties, website gemeente, enzovoort). De adviseurs van Stade Advies kunnen inventariseren welke toegangen uw gemeente kent en u adviseren over welke toegangen wel en niet open gehouden ‘moeten’ worden en wat daarvan de consequenties (ook financiële) zijn. Dit om te voorkomen dat er dubbelingen in dienstverlening ontstaan, dubbel gefinancierd wordt dan wel het onduidelijk wordt voor uw inwoners met welke vragen ze waar terecht kunnen. Desgewenst kan Stade Advies met maatschappelijke organisaties in gesprek gaan om afspraken met hen te maken, dan wel u adviseren hoe u dat het beste aan kunt pakken.

Erik Vermathen Directeur Stade Advies

Gerelateerde aanpak Aanpak

Aansturen c.q. projectleider sociaal team

Het leidinggeven aan een sociaal team is een vak apart weten we uit ervaring. Wij ondersteunen u graag met onze expertise, of leveren een ervaren projectleider.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Dienstverlening en sturing in het sociaal domein

Een logisch ingerichte en sterke keten in het sociaal domein is belangrijk voor iedereen en helpt u regie te voeren. Maar hoe realiseert u die?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Opleiden en coachen sociaal team

Om te zorgen dat mensen in beweging komen en hun eigen hulpbronnen benutten, zijn ‘gekantelde’ sociaal werkers nodig. Deze scholing en coaching zorgt daarvoor.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Visie op een sociaal team

Sociale teams zijn er in vele maten en soorten. Maar welke variant past nu het beste bij uw lokale situatie en doelen?

Meer