Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Gemeenten geven vorm aan jeugd en veiligheid

Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Dit betekent voor de gemeente(n) en de partners in de jeugdketen dat er feitelijk een nieuwe verhouding ontstaat tussen de gemeenten en de uitvoeringsorganisaties binnen het domein Jeugd en Veiligheid met duidelijk onderscheiden taken en verantwoordelijkheden. Vanuit deze verhouding is het van belang om  onderlinge (werk)afspraken te maken, bij te stellen en te borgen. Vanuit de lokale toegangen van de gemeenten wordt samengewerkt met bovenlokale voorzieningen en een goede inbedding van deze constructie is van groot belang. In 2014 zijn de gemeenten in het Gelderse deel van FoodValley en de partners van de Nieuwe Jeugdbescherming (Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis)  – samen met Stade Advies-  gestart met een overleg waarin deze samenwerking gestalte krijgt, het overleg van de regionale stuurgroep Jeugd en Veiligheid. Inmiddels zijn ook met deze partners veel afspraken geformaliseerd en is de volgende stap naar een Jeugdbeschermingstafel gezet waarbij ouders en jeugdigen aan tafel zitten als het Verzoek Tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt besproken. Een van de concrete producten vanuit dit overleg zijn een tweetal brochures over drang en dwang voor alle professionals die dagelijks met ouders/opvoeders en jeugdigen in contact zijn.

De brochure is een wegwijzer als er zorgen zijn over jeugdigen en drang (en dwang) in beeld komt.

Organogram structuur: Organogram overlegstructuur Jeugd en Veiligheid Barneveld (1)

Brochures:

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Quickscan zorgmeldingen jeugdigen

Om zicht te krijgen op het aantal zorgmeldingen van jeugdigen heeft Stade Advies een quickscan uitgevoerd in een jeugdregio en in kaart gebracht of en waar de zorgmeldingen worden geregistreerd, waarbij de focus werd gericht op de lokale teams/CJG en de (justitiële) partners in de keten.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer