Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Één budget om alle ondersteuning in te kopen

Vraagstuk
Het uitgangspunt van de decentralisaties in de zorg is het bieden van ondersteuning dicht bij de inwoner. In de praktijk wordt dit echter belemmerd door schotten, gescheiden verantwoordelijkheden, deeldomeinen, aparte loketten en verschillende geldstromen. Dit heeft tot gevolg dat burgers bij verschillende instanties en op verschillende momenten steeds opnieuw voorzieningen moeten aanvragen en veelal niet de integrale ondersteuning ontvangen waar zij behoefte aan hebben.

Visie
Stade ziet in het Integraal PGB een manier om beter aan te sluiten bij de behoeften van burgers. Een integraal persoonsgebonden budget houdt in dat de ondersteuning gelijktijdig wordt geboden, afgestemd en ontschot op alle levensgebieden: zorg, werk, onderwijs en vrije tijd. Het doel van een integraal pgb is dat iemand met een beperking makkelijker kan participeren in de maatschappij.

Aanbod
Stade verzorgt de projectleiding van het initiatief om in 2 gemeenten te starten met de pilots integraal PGB. Samen met de inwoners is geïnventariseerd waar behoeften liggen en op welke wijze ontschotting en integraliteit kan plaats vinden. In het ontwikkelproces zijn we veel hobbels en valkuilen tegen gekomen in de wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie de website integraalpgb.nl

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie zorgt er voor dat jeugdigen meedenken, meepraten en meedoen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen, daarmee hun toekomstkansen vergroten en hun binding met de maatschappij versterken. Wij vinden het belangrijk om vanuit dit perspectief daar aan mee te werken.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Burgerparticipatie op maat

Advies op maat dat u als gemeente of organisatie helpt om (een nog) krachtige(re) burgerparticipatie te realiseren.

Meer