Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Een maatschappelijk ondernemer kent zijn prijzen

De vraag
Ik weet wel wat mijn organisatie in totaal aan subsidie kost, maar nu wil mijn opdrachtgever van mij weten wat een afzonderlijk product kost. Hoe zorg ik er nu voor dat ik tot een redelijke kostprijsberekening kom van mijn afzonderlijke producten? Bereken ik niet te weinig zodat ik grote financiële risico’s ga lopen, of bereken ik niet teveel waardoor ik de opdracht ga verliezen aan andere partijen? En hoe zit het eigenlijk met de verschillende bekostigingsmodellen die gemeenten hanteren?

Onze aanpak
De basis van een integrale kostprijsberekening ligt in een inzichtelijke exploitatie. Samen met onze opdrachtgever kijken we eerst naar de reële kosten van een organisatie en de toedeling daarvan naar verschillende producten of productgroepen. We maken daarbij een inschatting van de risico’s die een organisatie loopt. Hieruit volgt een prijs per product. Bij resultaatfinanciering maken we met de uitvoerders een inschatting hoeveel producten geleverd moeten worden om een vooraf bepaald resultaat te realiseren. Bij populatiebekostiging maken we met de organisatie en haar opdrachtgever een analyse welke resultaten met een vastgesteld budget voor populatiebekostiging realistisch zijn en worden afspraken gemaakt over monitoring, als beide partijen nog weinig ervaring hebben met deze vorm van bekostigen.

Casus
In veel gevallen helpt een integrale kostprijsberekening om meer kostenbewustzijn in een organisatie tot stand te brengen doordat er meer inzicht ontstaat in wat activiteiten daadwerkelijk kosten. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat besloten wordt om een ander  type activiteiten in te zetten, omdat de kosten van de oude activiteiten veel hoger blijken te zijn en niet tot betere resultaten leiden. Het helpt organisaties om gemotiveerde afwegingen te maken, wanneer dit kostenbewustzijn breed in de organisatie gedeeld wordt.

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen vereist een proactieve opstelling van de maatschappelijke organisatie. Een voortdurende onderzoekende houding om de dienstverlening aan haar klanten, de burger, te verbeteren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Governance

Toezichthouder, ga niet op je handen zitten.  Passiviteit, achter de feiten aanlopen, niet tijdig reageren op signalen en verantwoordelijkheden onvoldoende serieus nemen: het zijn de belangrijkste faalfactoren van toezichthouders.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Meedingen in aanbestedingstrajecten

Aanbesteden, het lijkt vaak een loterij met alleen maar ‘nieten’. Heb je je dan wel goed voorbereid op de aanbesteding? Wacht niet tot het 5 voor 12 is!

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Fusie en (re)organisatie

Er mislukken meer fusies dan dat er slagen. Het pad van de geleidelijke samenwerking is het proberen waard.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Marktstrategie in het sociaal domein

Maatschappelijke organisaties moeten in staat zijn om te kunnen reageren op de verschillende marktstrategieën van lokale overheden.

Meer