Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

” BIJNA ALLES DAT GROOTS IS, IS GEDAAN DOOR JONGEREN” (BENJAMIN DISRAELI)

Vanuit hun eigen leefwereld zijn jongeren best bereid om maatschappelijk te participeren. Meepraten over allerlei thema’s? Een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale problemen? Jongeren voelen zich aangesproken door veranderingen, zeker wanneer ze er zelf beter van worden. Maar hoe spreek je als overheid of instantie jongeren aan?

Stel concrete vragen
Met concrete vragen laten jongeren zich verleiden om mee te doen. Zo’n concrete vraag leeft bij een gemeente die een park wil herinrichten of een Jongerenraad wil vormen. Welzijnswerk vraagt zich af waarom jongeren niet meer meedoen aan activiteiten. Horeca en politie vragen aan jongeren hoe het uitgaansklimaat veiliger kan worden. Dit zijn allemaal aanleidingen om jongeren te laten participeren.

Werving van jongeren
De sleutel tot succesvolle participatie ligt bij de werving van jongeren . Hoe kunnen jongeren meedoen? Welke groep is het beste te benaderen? Welke aanpak sluit aan bij hun leefwereld? Wat vragen we van hen en wat worden zij er beter van? Pas als die vragen beantwoord zijn, kan de werving beginnen. Jongeren zullen pas meedoen als zij betrokkenheid voelen. Een actie moet ergens over gaan, leuk zijn en er moeten boeiende andere jongeren en instanties meedoen. Wervingsacties moeten blaken van jeugdig enthousiasme!

Start concrete actie
Daarna is het de kunst om geactiveerde jongeren met concrete acties betrokken te houden. Dat lukt als hun kwaliteiten en mogelijkheden voortdurend vertaald worden in korte acties met zichtbare (tussen)resultaten. Jongeren vragen om creatieve en actieve werkvormen, ze zoeken groepsbinding, vragen om heldere communicatie en ze willen voor vol worden aangezien.

Een voorbeeldproject
Een project rond jeugdparticipatie leidt tot diverse soorten resultaten. Rond veilig uitgaan bijvoorbeeld presenteren jongeren een zelfgemaakte videofilm en stellen ze daarna een uitgaansplan op dat gedragen wordt door een bredere groep. Maar dit thema had ook kunnen leiden tot regelmatig overleg over uitgaansbeleid van jongeren met politie, horeca en portiers. In andere situaties is zelfbeheer van een skatekuil het resultaat, of de vorming van een Jongerenraad die meedenkt over gemeentelijk jeugdbeleid.
Stade Advies is thuis in jeugdparticipatie. Samen met de opdrachtgever(s) kunnen wij ervoor zorgen:

  • dat de werving van jongeren met succes verloopt;
  • dat een groep jongeren wordt benaderd die een afspiegeling vormt van de totale doelgroep;
  • dat er een netwerk van relevante instanties met sleutelfiguren ontstaat, zoals de wijkagent, (sport)jongerenwerkers, hulpverleners en leerkrachten;
  • dat geactiveerde jongeren betrokken blijven;
  • dat de projectresultaten zichtbaar worden op een creatieve manier.

Erik Vermathen Directeur Stade Advies

Gerelateerde aanpak Aanpak

Burgerparticipatie op maat

Advies op maat dat u als gemeente of organisatie helpt om (een nog) krachtige(re) burgerparticipatie te realiseren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Integraal Persoonsgebonden Budget

Een i-pgb is één budget dat u ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die u nodig hebt. U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt: thuis, op school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort.

Meer