Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

De vraag
Klushuur is toe te passen bij een brede range van ingrepen in het vastgoed: bij mutatie, groot onderhoud, renovatie en transformatie van vastgoedcomplexen. En ook de groep huurders die belangstelling heeft voor klussen in de ‘eigen’ huurwoning is gevarieerd: van starters en studenten tot arbeidsmigranten en handige huurders met een kleine beurs, of met een middelgrote beurs maar geen perspectief op een hypotheek. Maar hoe organiseer je zo’n klushuurproject? Past klushuur in de vastgoedstrategie? Hoe werk je klushuur uit tot een businesscase? En hoe vertaal je de businesscase tot een uitvoerbaar plan? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties en andere verhuurders bij het opzetten, coördineren en implementeren van klushuurprojecten. Van advies tot volledige projectleiding.

Onze aanpak
Klushuurwoningen zijn woningen die een onderhoudsingreep nodig hebben en waarin een klushuurder onder voorwaarden en met enige begeleiding zelf onderhoudswerkzaamheden kan verrichten. De klushuurder maakt met de verhuurder afspraken over de te verrichten werkzaamheden, zowel naar aard en kwaliteit als over het tijdstip waarop de werkzaamheden afgerond moeten zijn. Als tegenprestatie ontvangt de huurder een lagere huur dan wanneer de verhuurder alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoert. De rol van Stade Advies beslaat alle fases: van voorbereiding van het project met de verhuurder tot en met de begeleiding van de klushuurders bij de planuitwerking, bouwvoorbereiding en -uitvoering.
Voor woningcorporaties en andere verhuurders die overwegen of klushuur een optie is, kan Stade Advies in korte tijd een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Erik Vermathen Directeur Stade Advies

Gerelateerde aanpak Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Participatietrajecten

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. Stade Advies organiseert participatietrajecten op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende middelen en methoden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Ondernemingsplan

De wereld van woningcorporaties verandert voortdurend. Hierop adequaat reageren daagt bestuur en management uit. De nieuwe regelgeving en noodzaak tot samenwerking en transparantie maken aansturing en bedrijfsvoering van corporaties niet minder complex. Dat vereist moderne hulpmiddelen. Een ondernemingsplan is zo’n hulpmiddel.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Complexen met gemengd eigendom

Hoe combineer je participatie en zeggenschap in complexen met een combinatie van eigenaar-bewoners en huurders? Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Er zijn verschillende manieren om deze met elkaar in evenwicht te brengen en huurders en eigenaren te laten samenwerken.

Meer