Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Welk instrument past het beste bij uw lokale situatie?

De vraag
Hoe weet ik als gemeente of onze subsidies leiden tot de maatschappelijke effecten die wij in onze beleidsdoelen hebben geformuleerd? Hoe weet ik als maatschappelijke organisatie of mijn inspanningen bijdragen aan de maatschappelijke effecten waarvoor ik gesubsidieerd word?

Onze aanpak
Er zijn veel instrumenten om inzicht te verschaffen in het maatschappelijk rendement van gesubsidieerde activiteiten: van maatschappelijke kosten-batenanalyses tot storytelling en effectenarena’s en zo nog minstens vijftien instrumenten. Welke staat het dichtst bij uw lokale situatie en is tegen een redelijke prijs te realiseren? Samen met u kijken we naar waarom u iets wilt weten en hoe essentieel dat is. We willen vaak heel veel weten, maar gebruiken van die kennis maar heel weinig. Bovendien blijkt langs andere wegen deze kennis vaak ook al aanwezig te zijn. Hierna kijken we met u welk instrument voor uw lokale situatie het best passende instrument is. Wij kunnen u helpen dat instrument bij u te implementeren.

Casus
Wij voeren met enige regelmaat een maatschappelijke audit uit naar de effectiviteit van maatschappelijke organisaties. Vast onderdeel van een dergelijke audit zijn groepsinterviews met klanten en samenwerkingspartners van deze organisaties waarin wij dieper ingaan op hun ervaringen uit het verleden en hun verwachtingen voor de toekomst met de maatschappelijke organisatie. Hieruit ontstaat een goed beeld of de organisatie bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten. Dit leidt meestal tot een verbeterplan voor de betrokken maatschappelijke organisatie, maar ook niet zelden voor de betrokken lokale overheid. Want regelmatig blijkt dat de door de gemeenten geformuleerde maatschappelijke effecten volstrekt niet stroken met de behoeften van hun burgers.

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Beleidsgestuurde contractfinanciering

Veel gemeenten hanteren vormen van beleidsgestuurde contractfinanciering in hun subsidierelaties. Stade Advies is de ontwikkelaar en de hoedster van de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Professioneel opdrachtgeverschap

Subsidierelaties doe je er niet even bij. Het vergt een specifieke deskundigheid om maatschappelijke organisaties in partnerschap aan te sturen.

Meer