Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Maatschappelijke organisaties moeten zich meervoudig kunnen positioneren

De vraag
Lokale overheden zijn de belangrijkste kopers op de markt van het sociaal domein. De manier waarop zij de diensten inkopen of subsidiëren zijn sterk bepalend voor de flexibiliteit van de markt in het sociaal domein in de toekomst. Dit geldt zeker in de gebieden waar het aantal aanbieders maar beperkt is. Die afhankelijkheid van de inkopende overheden betekent dat de maatschappelijke organisaties in het sociaal domein zeer zich bewust moeten zijn van de marktstrategie van die lokale overheid. En zeker als zij in meerdere gemeenten actief zijn, moeten zij er rekening mee houden dat zij ook geconfronteerd worden met verschillende marktstrategieën. Sterker nog, er zijn zelfs gemeenten die binnen het sociaal domein met verschillende marktstrategieën werken.

Onze aanpak
Stade Advies heeft voor de MOgroep, de brancheorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening, een kwadrantenmodel ontwikkeld, waarbinnen de vier belangrijkste marktstrategieën van overheden zijn opgenomen. Onderscheidende kenmerken zijn:

  • Wil de overheid zelf sterk wil sturen, of wil zij zich meer als maatschappelijk partner opstellen die in co-creatie met maatschappelijke organisaties tot oplossingsrichtingen voor maatschappelijke problemen wil komen.
  • Gaat de overheid uit van een meer geschotte aanpak, waarbij één-op-één afspraken met maatschappelijke organisaties gemaakt worden of gaat ze uit van een volstrekt integrale aanpak waarbij afspraken over oplossingsrichtingen met meerdere partijen tegelijkertijd worden gemaakt.

KwadrantenSchema

Casus
Op een studiedag van een Amsterdamse raad van toezicht wordt aan de hand van het kernkwadrantenmodel een beeld gevormd van de verschillende markstrategieën die de gemeente Amsterdam op de diverse beleidsvelden voert. Dit dient als basis voor de eigen marktstrategie van de organisatie.

De 3 MVS gemeenten, Rijnmond, gebruiken het model om hun visie op inkoop en subsidiëren in het sociaal domein te ontwikkelen. Zij willen de oversteek maken van de geschotte afspraken met afzonderlijke organisaties naar het integraal partnerschap.

 

 

Jan Tilburgs Vennoot & senior adviseur

Gerelateerde aanpak Aanpak

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen vereist een proactieve opstelling van de maatschappelijke organisatie. Een voortdurende onderzoekende houding om de dienstverlening aan haar klanten, de burger, te verbeteren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Governance

Toezichthouder, ga niet op je handen zitten.  Passiviteit, achter de feiten aanlopen, niet tijdig reageren op signalen en verantwoordelijkheden onvoldoende serieus nemen: het zijn de belangrijkste faalfactoren van toezichthouders.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Integrale kostprijsberekening

Prijs jezelf niet uit de markt. Weet wat je diensten kosten. Prijzen van welzijn worden belangrijker als er meer met hetzelfde geld moet gebeuren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Fusie en (re)organisatie

Er mislukken meer fusies dan dat er slagen. Het pad van de geleidelijke samenwerking is het proberen waard.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Meedingen in aanbestedingstrajecten

Aanbesteden, het lijkt vaak een loterij met alleen maar ‘nieten’. Heb je je dan wel goed voorbereid op de aanbesteding? Wacht niet tot het 5 voor 12 is!

Meer