Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Mini leergang praktijk dilemma's jeugd en veiligheid

Om professionals van organisaties en/of gemeenten hierin te ondersteunen hebben wij een praktijk- en resultaatgerichte mini leergang ontwikkeld waarin u de keuze heeft om aan een of meerdere modules deel te nemen.

Basismodule

  • Dilemma’s uit de praktijk, bespreekbaar maken en oefenen

Vervolgmodules naar keuze:

  • Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS-certificering)
  • Vergroten gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van risico’s kindermishandeling
  • Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams
  • Sociale netwerkversterking
  • Zelfregie in samen-organiserende teams

Voor het merendeel van de modules is accreditatie aangevraagd. U kunt (daarnaast) ook gebruik maken van individuele of teamgericht coaching en intervisie.

Aanbod voor:
wijkteams, CJG’s, gemeenten, welzijnsorganisaties, eerstelijnsvoorzieningen, Veilig Thuis, GI’s, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorginstellingen.

Trainers
Rudy Bonnet, docent, trainer, coach Stade Advies
mr. Nicoline Jacobs, NJ Juridische adviezen
Andries Scherpenzeel, begeleidingsdeskundige

Meer informatie
030 236 1861 / advies@stade.nl

 

 

 

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Basismodule Dilemma's uit de praktijk bespreekbaar maken en oefenen

In deze basismodule staan de praktijkdilemma’s binnen het domein jeugd en veiligheid centraal. Onderwerpen in deze module hebben betrekking op: regie, verantwoordelijkheden, samenwerking  op verschillende niveaus (team, organisatie, gemeente en cliënten), schakels in de keten, werken aan een sluitend systeem. Wat werkt wel en wat werkt niet? De eigen praktijk en de geschreven en ongeschreven regels en bepalingen komen in deze module aan bod.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Wie werkt in het jeugddomein zal regelmatig aanlopen tegen juridische dilemma’s. Op welk moment en hoe dan gegevens delen met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis over een gezin waaraan je hulp verleent? Op welk moment ga je met derden (andere hulpverleners, politie) spreken over je vermoeden dat een jeugdige radicaliseert? Wanneer en hoe moet of mag je informatie delen met de Raad voor de Kinderbescherming? In deze interactieve cursus leer je aan de hand van casuïstiek met soortgelijke situaties om te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Zelfregie in samen-organiserende teams

Een team wordt niet vanzelf sturend. Voor het opzetten van een effectief zelfsturend team is het bezitten van de juiste handvatten essentieel. Het kantelen van de organisatie van top-down naar bottom-up vergt expertise en tijd. De expertise bieden wij in deze cursus.

 

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Sociale netwerkversterking

De informele steun die mensen elkaar bieden is in de loop van de tijd steeds meer verdwenen. Maar het betrekken van het sociale netwerk in het zorgtraject van de hulpvrager brengt vele voordelen voor de welzijn van de cliënt. Netwerk versterking zorgt voor eigenaarschap van het probleem, zorg dat past bij de leefwereld en langdurig gemobiliseerde steun. In deze cursus leer je hoe je de cliënt en naasten betrekt en activeert om zelfregie te bevorderen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer