Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Module

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Inleiding
Deze module is gericht op HBO-/WO-opgeleide professionals die in multidisciplinaire teams (wijkteams, instellingteams) werken in het jeugddomein en daarbij aanlopen tegen juridische dilemma’s. Voorbeelden: op welk moment en hoe deelt men gegevens over het gezin  met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis? Op welk moment spreekt men over een vermoeden van radicalisering? In welke situatie en hoe maakt men zorgen over het functioneren van een collega bespreekbaar? Wanneer en hoe deelt men informatie met de Raad voor de Kinderbescherming? Wanneer en hoe met de gezinsvoogd?

De cursist wordt bij de inschrijving uitgenodigd om vragen aan de docent te sturen en kan desgewenst een casus inbrengen.

Leerdoelen
Een goede jeugdhulpverlener moet over de grenzen van zijn eigen vak kijken. Naast het beoefenen van zijn ‘core business’ -het verlenen van passende en verantwoorde hulp aan jeugdigen en gezinnen- moet hij de rechtspositie van zijn cliënten kennen in de professionele relatie die hij met hen aangaat. Hij moet ook zijn eigen (juridische en beroepsethische) positie in die professionele relatie kennen. Hij moet de juridische positie van zijn cliënten en van hemzelf kennen in de samenwerking met andere hulpverleners en derde-partijen. Hij moet de juridische aspecten van het werken in een wijkteam kennen. Hij moet zijn professionele verantwoordelijkheid kennen en zich kunnen weren wanneer hij in een tuchtrechtelijke procedure door een ontevreden cliënt ter verantwoording wordt geroepen.

In deze basismodule worden de juridische thema’s behandeld die hierbij horen.

Resultaat
Een jeugdhulpverlener die de juridische spelregels kent die gelden voor zijn relatie met cliënten en met collega-hulpverleners, ketenpartners en opdracht- of werkgever, en die in staat is om in complexe situaties tot besluiten te komen die recht doen aan alle betrokkenen, is een sterke professional.

Docent
mr. Nicoline Jacobs, NJ Juridische adviezen

Meer informatie
030 236 1861 / advies@stade.nl

Gerelateerde aanpak Aanpak

Mini leergang praktijk dilemma's jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

  • Waar beginnen en eindigen de verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
  • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
  • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?
Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Zelfregie in samen-organiserende teams

Een team wordt niet vanzelf sturend. Voor het opzetten van een effectief zelfsturend team is het bezitten van de juiste handvatten essentieel. Het kantelen van de organisatie van top-down naar bottom-up vergt expertise en tijd. De expertise bieden wij in deze cursus.

 

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Wie werkt in het jeugddomein zal regelmatig aanlopen tegen juridische dilemma’s. Op welk moment en hoe dan gegevens delen met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis over een gezin waaraan je hulp verleent? Op welk moment ga je met derden (andere hulpverleners, politie) spreken over je vermoeden dat een jeugdige radicaliseert? Wanneer en hoe moet of mag je informatie delen met de Raad voor de Kinderbescherming? In deze interactieve cursus leer je aan de hand van casuïstiek met soortgelijke situaties om te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Basismodule Dilemma's uit de praktijk bespreekbaar maken en oefenen

In deze basismodule staan de praktijkdilemma’s binnen het domein jeugd en veiligheid centraal. Onderwerpen in deze module hebben betrekking op: regie, verantwoordelijkheden, samenwerking  op verschillende niveaus (team, organisatie, gemeente en cliënten), schakels in de keten, werken aan een sluitend systeem. Wat werkt wel en wat werkt niet? De eigen praktijk en de geschreven en ongeschreven regels en bepalingen komen in deze module aan bod.

Meer