Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Module

Module Zelfregie in samen-organiserende teams

Invoering van en succesvol werken in een zelf-organiserend team
De trend om meer en meer te werken vanuit het principe van zelf-organiserende teams, zet zich gestaag door. Het biedt inderdaad vele voordelen, mits juist toegepast.

Hoe zet je een zelfsturend team op? Hoe werk je succesvol in een zelf-organiserend team? Welke talenten en competenties zitten er in ons team?

Hoe coacht het team zichzelf?
Er zijn verschillende mogelijkheden om het functioneren van een team nog beter te laten verlopen. Deze cursus gaat onder andere over hoe u vanuit zelfregie een eigen visie op uw zelf-organiserend team ontwikkelt, en hoe het team de werkwijze volgens het team-zelfregiemodel kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

Zelfregie model

Doelen
Na het volgen van deze cursus:

 • is de samenwerking in het team gebaseerd op een gezamenlijke visie en missie, weten we waar we voor staan en waar we voor gaan;
 • weet het zelf-organiserend team wat de kaders zijn en weet zij een bijdrage te leveren aan het grotere geheel, de organisatie, de maatschappij;
 • kennen de teamleden elkaars kwaliteiten en kracht – vanuit zelfregie kan zo eenieder tot zijn recht komen en zijn talent optimaal inzetten;
 • is het duurzaam onderhouden van het netwerk van relaties intern en extern geborgd in het professioneel handelen;
 • zijn de gemotiveerde teamleden bewust van hun eigenaarschap.

Onderdelen
Tijdens deze praktische cursus wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende onderdelen:

 • Team zelfregie-model: missie/visie, eigenaarschap, relatie, kracht en motivatie;
 • Onderzoek teamrollen volgens Belbin;
 • Ontwikkelcirkel van Rudy Vandamme;
 • Transitiecirkel van Jakob van Wielink;
 • Duurzame netwerkontwikkeling;
 • Praktijkoefeningen met actuele ervaringen uit het team.

Doelgroep
(startende)teams, wijkteams, multi-disciplinaire teams.

Aantal dagdelen
We starten met 2  halve cursusdagen en vervolgens een 6-8 tal werkplaatsbijeenkomsten voor de verwerking en toepassing van de gewenste onderdelen.

 In-company
De training wordt in-company aangeboden en sluit aan op de dagelijkse werkpraktijk van de professionals. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Docent
De cursus wordt gegeven door Andries Scherpenzeel, begeleidingskundige. Hij heeft vele jaren ervaring in de jeugdzorg, welzijn en onderwijs, in de uitvoering, aansturing en scholing. Hij is betrokken geweest bij meerdere transities binnen de jeugdzorg.
Erkenning: als opleider geregistreerd in het CRKBO Register en NOBCO Senior Beroepscoach

Meer informatie
030 236 1861 / advies@stade.nl

Gerelateerde aanpak Aanpak

Mini leergang praktijk dilemma's jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

 • Waar beginnen en eindigen de verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
 • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
 • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?
Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Basismodule Dilemma's uit de praktijk bespreekbaar maken en oefenen

In deze basismodule staan de praktijkdilemma’s binnen het domein jeugd en veiligheid centraal. Onderwerpen in deze module hebben betrekking op: regie, verantwoordelijkheden, samenwerking  op verschillende niveaus (team, organisatie, gemeente en cliënten), schakels in de keten, werken aan een sluitend systeem. Wat werkt wel en wat werkt niet? De eigen praktijk en de geschreven en ongeschreven regels en bepalingen komen in deze module aan bod.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Wie werkt in het jeugddomein zal regelmatig aanlopen tegen juridische dilemma’s. Op welk moment en hoe dan gegevens delen met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis over een gezin waaraan je hulp verleent? Op welk moment ga je met derden (andere hulpverleners, politie) spreken over je vermoeden dat een jeugdige radicaliseert? Wanneer en hoe moet of mag je informatie delen met de Raad voor de Kinderbescherming? In deze interactieve cursus leer je aan de hand van casuïstiek met soortgelijke situaties om te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Sociale netwerkversterking

De informele steun die mensen elkaar bieden is in de loop van de tijd steeds meer verdwenen. Maar het betrekken van het sociale netwerk in het zorgtraject van de hulpvrager brengt vele voordelen voor de welzijn van de cliënt. Netwerk versterking zorgt voor eigenaarschap van het probleem, zorg dat past bij de leefwereld en langdurig gemobiliseerde steun. In deze cursus leer je hoe je de cliënt en naasten betrekt en activeert om zelfregie te bevorderen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer