Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Naar sociaal werkers met lef die de eigen kracht van cliënten stimuleren maar ook kunnen doorpakken

De werkwijze van een sociaal team vraagt om beroepskrachten en vrijwilligers die ‘op hun handen zitten’ en in staat zijn de eigen kracht van bewoners en hun sociaal (buurt)netwerk te versterken. Het vraagt ook om professionals die met mandaat regie kunnen voeren in huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden. En het vraagt om professionals die Eropaf! durven gaan, die in staat zijn op een goede manier het gesprek met de leden van het huishouden te voeren en die doen wat er gedaan moet worden om tot de best passende oplossingen voor de betrokkenen te komen.

Stade Advies heeft veel ervaring met het trainen en opleiden van (leden van) sociale teams. Al onze trainingen zijn interactief en hebben voorbeelden uit uw eigen praktijk als basis (community of practice). De ervaringskennis die in de hoofden van uw medewerkers zit, en vaak impliciet blijft, wordt in onze trainingen expliciet gemaakt. Wij verbinden deze kennis met visie, theorie en praktische oefeningen. Dit draagt bij aan een stevig fundament van (de leden van) uw sociaal team.

De trainingen worden zowel met open inschrijving als in-company gegeven. U kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende trainingen:

Regie voeren
In de hulp- en dienstverlening aan huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden wordt gewerkt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

In één dagdeel trainen wij deelnemers in het regie voeren:

 • Hoe zorg je ervoor dat ketenpartners jouw regierol accepteren?
 • Wat doe je als die rol niet geaccepteerd wordt? Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?

De eigen kracht van de inwoner/het huishouden aanboren in combinatie met ‘op je handen zitten’
Het versterken van de eigen kracht van inwoners c.q. hulpvragers is een van de centrale uitgangspunten van de werkwijze van het sociaal team. Dit betekent tevens dat de hulpverlener ‘op zijn handen moet gaan zitten’.

In drie dagdelen trainen wij deelnemers op deze twee, met elkaar verbonden, thema’s:

 • Hoe boor je bij de inwoner/het huishouden de eigen kracht aan?
 • Hoe zorg je er voor dat de inwoner/het huishouden zich probleemeigenaar weet?
 • Welke vaardigheden moet je je eigen maken -en hiermee oefenen- om ervoor te zorgen dat de acties uit het gezinsplan ook daadwerkelijk door de inwoner/het huishouden worden uitgevoerd (meegaan, druk uitoefenen, wat accepteren en wat niet)?
 • Wat mag je wel/niet van kwetsbare burgers verwachten?
 • ‘Op je handen gaat zitten’, hoe doe je dat?
 • Hoe voorkom je dat je toch zelf gaat handelen?
 • Wanneer moet je wel handelen en wanneer niet?

Opbouw informele kring (vrijwilligers) rondom de inwoner/het huishouden
Veel kwetsbare inwoners hebben een klein sociaal netwerk of een netwerk waarop niet dát beroep gedaan kan worden wat noodzakelijk is om het huishouden de ondersteuning te bieden die zij nodig heeft. Sommige huishoudens willen ook niet dat het sociaal netwerk bij de oplossing van hun problemen betrokken wordt. Hoe zorg je in dat geval voor voldoende vrijwillige ondersteuning?

In één dagdeel trainen wij deelnemers in:

 • Hoe zorg je dat een ondersteunende kring van vrijwilligers ontstaat rondom een inwoner/huishouden (al dan niet met een complexe problematiek)?
 • Welke begeleiding, ondersteuning en scholing hebben deze vrijwilligers nodig en hoe organiseer je dat?

 
 Opbouw/versterken sociaal netwerk
Naast eigen kracht is ook het sociaal netwerk van belang in de ondersteuning van kwetsbare inwoners/huishoudens.

In twee dagdelen trainen wij deelnemers op dit thema:

 • Hoe breng je het sociaal netwerk van een inwoner/huishouden in beeld (maken van een ecogram)?
 • Op welke manier betrek je het sociaal netwerk bij de ondersteuning van de inwoner/het huishouden en/of het opstellen en uitvoeren van het gezinsplan?
 • Wat kun je wel/niet van het sociaal netwerk verwachten?
 • Op welke manieren kun je het sociaal netwerk versterken?

Bemoeizorg/zorgmijders
Niet alle huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden kloppen zelf aan voor hulp. Soms doen ze dat niet omdat ze voor hun gevoel geen problemen hebben. Toch kan het zijn dat mensen in hun omgeving zich zorgen maken en zich melden. Mogelijk wordt besloten Eropaf! te gaan.

In twee dagdelen trainen wij deelnemers in:

 • Hoe kom je -in uiteenlopende situaties- binnen bij een inwoner/huishouden die/dat zorg mijdt?
 • Is er een andere aanpak nodig dan bij inwoners die zelf om hulp vragen?
 • Hoe bereik je bewustwording’?
Gerelateerde aanpak Aanpak

Aansturen c.q. projectleider sociaal team

Het leidinggeven aan een sociaal team is een vak apart weten we uit ervaring. Wij ondersteunen u graag met onze expertise, of leveren een ervaren projectleider.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Dienstverlening en sturing in het sociaal domein

Een logisch ingerichte en sterke keten in het sociaal domein is belangrijk voor iedereen en helpt u regie te voeren. Maar hoe realiseert u die?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten integrale toegang

U wilt graag een centrale toegang realiseren voor het sociale domein. Maar hoe richt u die efficiënt en effectief in?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Visie op een sociaal team

Sociale teams zijn er in vele maten en soorten. Maar welke variant past nu het beste bij uw lokale situatie en doelen?

Meer