Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

De vraag
Om de kwaliteit van wonen in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng van burgers bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. De essentie is dat belanghebbenden zich mede verantwoordelijk voelen voor het in stand houden van het resultaat. Van woningcorporaties vergt dat een aanpak die er in slaagt de verschillende partijen op eigen wijze aan te spreken en te (ver)binden.

Onze aanpak
Stade Advies richt zich op het zo vroeg mogelijk betrekken van bewoners en andere belanghebbenden in beleidsprocessen en projecten. De kwaliteiten en capaciteiten van de deelnemers staan daarbij centraal. Alle partijen, ook onze opdrachtgevers, doen mee. Wij spreken de taal van zowel beleidsmakers, projectleiders als eindgebruikers en zijn in staat hen op eigen wijze aan te spreken, te faciliteren en te laten deelnemen. Wij werken met instrumenten als ontwerpateliers, foto-SWOTS, digitale meningspeilingen, speeddating, huiskamergesprekken en wijkconferenties.

Erik Vermathen Directeur Stade Advies

Gerelateerde aanpak Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Klushuur

Betaalbaarheid, zelfredzaamheid van huurders honoreren en tegemoet komen aan hun wens de woning naar eigen hand te zetten. Ontwikkelingen als het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het aanscherpen van toewijzings- en hypotheekregels stuwen de vraag naar huurwoningen op. Huren wordt het nieuwe kopen. Het zijn aanleidingen voor verhuurders om met klushuur aan de slag te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Complexen met gemengd eigendom

Hoe combineer je participatie en zeggenschap in complexen met een combinatie van eigenaar-bewoners en huurders? Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Er zijn verschillende manieren om deze met elkaar in evenwicht te brengen en huurders en eigenaren te laten samenwerken.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Ondernemingsplan

De wereld van woningcorporaties verandert voortdurend. Hierop adequaat reageren daagt bestuur en management uit. De nieuwe regelgeving en noodzaak tot samenwerking en transparantie maken aansturing en bedrijfsvoering van corporaties niet minder complex. Dat vereist moderne hulpmiddelen. Een ondernemingsplan is zo’n hulpmiddel.

Meer