Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Zicht krijgen op zorgwekkende jeugdigen

Om zicht te krijgen op het aantal zorgmeldingen van jeugdigen heeft Stade Advies een quickscan uitgevoerd in een jeugdregio en in kaart gebracht of en waar de zorgmeldingen worden geregistreerd waarbij de focus werd gericht op de lokale teams/CJG en de (justitiële) partners in de keten.

Centrale vragen waren:

  • het gebruik van de verwijsindex door politie en Veilig Thuis
  • het aantal zorgmeldingen in het eerste kwartaal voor de regio
  • zicht krijgen op de route van de zorgmeldingen (politie, op- en afschalen etc.) en de lacunes
  • zicht krijgen op de afhandeling van zorgmeldingen
  • het aantal zorgmeldingen in relatie tot het aantal gestarte onderzoeken huiselijk geweld waarbij jeugdigen zijn betrokken
  • het aantal keren dat Veilig Thuis heeft doorgezet naar de Raad voor de Kinderbescherming, c.q. inbreng in het Casus Overleg Beschermingszaken

De uitkomsten van de quickscan:

  •  gaven een beeld van de aard, omvang en routering van zorgmeldingen;
  • brachten de lacunes  in kaart;
  • gaven aanleiding voor verbeteringen in het primair proces;
  • zijn daar waar nodig bestuurlijk onder de aandacht gebracht en hebben tot verdere maatregelen geleid.

 

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten regionale infrastructuur Jeugd en veiligheid en uitwerking drang en dwang

In de regio FoodValley is samen met ons gewerkt aan een gezamenlijke beleidsagenda en het inrichten van een nieuwe infrastructuur onder gemeentelijke regie, samen met de partners op het terrein van jeugd en veiligheid (Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling). Het uitwerken van drang en dwang was hier één van de onderwerpen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer