Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Besluiten over inzet jeugdhulp

Dit afwegingskader is geschreven om gemeenten een handreiking te bieden. Het geeft een beeld van de manier waarop gemeenten, professionals en opvoeders/jeugdigen met elkaar tot een verantwoorde toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen. Hierbij is de optimale inzet van eigen kracht en het waar mogelijk benutten van sociaal kapitaal de leidraad.

Deze notitie bestaat uit 4 hoofdstukken, waarin per hoofdstuk een beschrijving staat van toegang en toeleiding vanuit een andere invalshoek.
In hoofdstuk 1 worden de gemeentelijke verantwoordelijkheden beschreven die grotendeels vanuit de wettelijke vereisten worden gesteld.
Hoofdstuk 2 beschrijft de uitvoering van de toeleiding van vraagstelling tot vraagbeantwoording. Hoe deze wordt vorm gegeven is primair een lokale verantwoordelijkheid.

In hoofdstuk 3 wordt vorm gegeven aan een vraaggerichte, in plaats van een aanbod gestuurde afweging. De gemeenten in de FoodValley gaan hierbij uit van een indeling op basis van interventieniveaus die aansluiten bij de vraagbehoeften van ouders, opvoeders en jeugdigen.

Hoofdstuk 4 geeft aan vanaf welk interventieniveau een verleningsbeschikking noodzakelijk is en de wijze van afhandeling.

In de bijlagen 1 en 2 worden het toeleidingproces en de bijbehorende ICT structuur schematisch weergegeven.

 

Regionaal afwegingskader: Download

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Netwerken jeugd verbinden

Welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

SWOT analyse: in kaart brengen toegankelijkheid voor jeugd

Hoe krachtig is uw toegang ingericht?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Masterclass: Vragen over jeugdwet vanuit de praktijk

2-daagse masterclass samen met Schulinck voor gemeenten.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Projectleider Jeugd

Leiding geven aan verandering

Meer