Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Lokale infrastructuur in kaart brengen

De  lokale toegang en toeleiding in de gemeente moet op orde zijn. Veel gemeenten geven hier vorm aan via een lokaal wijkteam en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De toegang is het schakelpunt tussen vrij- en niet vrij toegankelijke hulp. Er moet daarbij invulling worden gegeven aan de wettelijke vereisten, de kwaliteit van professionals, het werkproces, de toegankelijkheid en de randvoorwaarden. Om te kunnen bepalen hoe ver u bent en welke factoren daarop van invloed zijn, hebben Stade Advies en Seinpost daarvoor een specifieke SWOT-analyse ontwikkeld en inmiddels ook voor een aantal gemeenten (in regionaal verband) uitgevoerd.

De SWOT-analyse helpt gemeenten om op een vlotte en gestructureerde wijze de ontwikkeling van de lokale infrastructuur in kaart te brengen. De input uit de SWOT analyse draagt bij aan de beleidskeuzes, de organisatieontwikkeling en de veranderstrategie die de gemeente en de jeugdpartners ontwikkelen en uitvoeren. De meerwaarde van de SWOT analyse is daarnaast dat snel en concreet onderling kennis wordt gedeeld waarmee het ontwikkelproces een impuls krijgt. Gemeenten kunnen vooraf de eigen ontwikkelpunten inbrengen als aanvulling op het format dat gebruikt wordt.

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Netwerken jeugd verbinden

Welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Regionaal afwegingskader jeugd

Handreiking voor gemeenten en professionals hoe zij met elkaar tot een verantwoorde toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Projectleider Jeugd

Leiding geven aan verandering

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Masterclass: Vragen over jeugdwet vanuit de praktijk

2-daagse masterclass samen met Schulinck voor gemeenten.

Meer