Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Reduceren van handelingsverlegenheid

De training
Kindermishandeling is in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Recent onderzoek heeft aangetoond dat jaarlijks 122.000 kinderen en jongeren het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Dit betekent dat in iedere schoolklas wel een mishandeld kind zit. Een van de dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van professionals die beroepshalve met kinderen, jongeren en opvoeders te maken hebben, is hoe je kindermishandeling bespreekt en wat de stappen zijn die je kunt zetten. Hier gaat een goede risico inschatting aan vooraf.

Wij hebben een één-daagse training ontwikkeld waarin u op basis van de praktijk van de deelnemers leert:
– hoe u risico’s moet inschatten;
– wat uw normen en waarden zijn t.a.v. kindermishandeling en hoe deze een rol spelen bij het bespreekbaar maken van kindermishandeling;
– welke competenties ingezet moeten worden bij het bespreekbaar maken van kindermishandeling en welke bij u ontbreken;
– hoe u dilemma’s kunt omzetten naar praktische handelingsvaardigheden;
– hoe u omgaat met (het kwijtraken van) de vertrouwensband die een ouder/opvoeder met u heeft;
– wat u zelf kunt doen en wat ook niet.

Naast de basis theoretische kennis die u nodig hebt, gaat u vooral aan de slag met het oefenen en vergroten van uw vaardigheden in het directe contact met ouders/opvoeders.
Na afloop onderkent u uw eigen normen en waarden en hoe deze te hanteren, weet u beter hoe u dilemma’s kunt omzetten in praktische handelingsvaardigheden en beschikt u over praktische tools die u kunt toepassen wanneer u een volgende keer een vermoeden van kindermishandeling wilt bespreken.

Eerdere deelnemers waardeerden de training gemiddeld met een 8.
Veel gemaakte opmerkingen: “erg leerzaam”, “veel praktische tips”, “goede afwisseling tussen theorie en praktijk”.

Trainer en meer informatie
De training wordt gegeven door Rudy Bonnet met als co-trainer Medi Hoes. Zij zijn beiden al jaren actief op het terrein van de preventie en aanpak van kindermishandeling op verschillende niveaus, onder meer als workshopleider, trainer, docent en auteur (bijvoorbeeld van “de kleine gids kindermishandeling, achtergronden, signaleren en de meldcode”, welke bij de training wordt aangeboden).

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 16 per training.

Het Registerplein heeft punten aan de training toegekend en deze training wordt met open inschrijving en in-company aangeboden.

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten regionale infrastructuur Jeugd en veiligheid en uitwerking drang en dwang

In de regio FoodValley is samen met ons gewerkt aan een gezamenlijke beleidsagenda en het inrichten van een nieuwe infrastructuur onder gemeentelijke regie, samen met de partners op het terrein van jeugd en veiligheid (Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling). Het uitwerken van drang en dwang was hier één van de onderwerpen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Quickscan zorgmeldingen jeugdigen

Om zicht te krijgen op het aantal zorgmeldingen van jeugdigen heeft Stade Advies een quickscan uitgevoerd in een jeugdregio en in kaart gebracht of en waar de zorgmeldingen worden geregistreerd, waarbij de focus werd gericht op de lokale teams/CJG en de (justitiële) partners in de keten.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer