Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

praktijkgerichte module in één dagdeel

Op 1 juli 2013 is de nieuwe wettelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingevoerd voor alle beroepskrachten in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie.
Het is in feite een stappenplan dat beroepskrachten ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om de beroepskrachten hier op voor te bereiden worden organisaties gestimuleerd om met behulp van deze basismodule te leren werken met de meldcode. De basismodule is ontwikkeld door het NJI en Movisie en beoogt dat de deelnemers na afloop:

  • weten wat het doel van de verplichte meldcode is;
  • de stappen kennen van de meldcode;
  • de meldcode volgen en zo stapsgewijs handelen bij het waarnemen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast biedt het volgen van de module organisaties de gelegenheid om – daar waar nodig – hun organisatie zo in te richten dat het uitvoeren van de meldcode geen (extra) belemmering vormt op het moment dat de wet van kracht wordt.
De Inspecties voor de Gezondheidszorg, de Jeugdzorg, het Onderwijs en de gemeenten zien er op toe  dat de meldcode is ingevoerd en wordt uitgevoerd.
Zie hiervoor ook www.meldcode.nl .

Stade Advies heeft de licentie van het Ministerie van VWS en is gecertificeerd om deze kortdurende module van één dagdeel voor u uit te voeren.
In de module worden drie niveaus van leren aangesproken:

  • niveau van attitude/visie/waarden/normen;
  • niveau van vergroten van kennis/informatie/inzicht;
  • niveau van handelen/acties/interventies.

Praktische informatie
De training duurt één dagdeel en is al aan zo’n 1000 professionals in kleine (12 deelnemers) en grotere (30 deelnemers) groepen aangeboden.

In-company
De training wordt alleen nog in-company aangeboden en sluit aan op de dagelijkse werkpraktijk van de betreffende professionals.

Kosten
De kosten voor de training bedragen 600 Euro per dagdeel, incl. studiemateriaal en (veel) achtergrondinformatie naar onze eigen digitale link. De prijs varieert dus van 20 tot 50 Euro per deelnemer.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop een deelnemerscertificaat van het Ministerie van VWS. Het Ministerie heeft geen accreditatie aangevraagd voor deze kortdurende module.

 

Rudy Bonnet BAA Senior Adviseur, Trainer, Coach

Stade Advies heeft gedurende lange tijd met veel inzet, kennis en betrokkenheid meegebouwd aan een goede en veilige zorg voor jeugd in onze gemeente en de regio

Directeur 100+ gemeente
Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten regionale infrastructuur Jeugd en veiligheid en uitwerking drang en dwang

In de regio FoodValley is samen met ons gewerkt aan een gezamenlijke beleidsagenda en het inrichten van een nieuwe infrastructuur onder gemeentelijke regie, samen met de partners op het terrein van jeugd en veiligheid (Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling). Het uitwerken van drang en dwang was hier één van de onderwerpen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Quickscan zorgmeldingen jeugdigen

Om zicht te krijgen op het aantal zorgmeldingen van jeugdigen heeft Stade Advies een quickscan uitgevoerd in een jeugdregio en in kaart gebracht of en waar de zorgmeldingen worden geregistreerd, waarbij de focus werd gericht op de lokale teams/CJG en de (justitiële) partners in de keten.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer