Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Vaart maken met visie

Sociale teams zijn er in vele varianten, afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep van het sociaal team. Welke keuze voor een bepaalde doelgroep u ook maakt, het zal bepalend zijn voor de functies die in een sociaal team vertegenwoordigd zijn en de schaalgrootte waarop het sociaal team opereert. U zult met andere woorden een aantal strategische keuzes moeten maken die direct gerelateerd zijn aan uw visie op de hulp- en dienstverlening aan uw kwetsbare burgers.

Stade Advies kan u adviseren in het opstellen van deze visie en het maken van uw keuzes. Als u dat wenst, kunnen wij deze visie ook voor u opstellen. Onze adviseurs kennen de mogelijke modellen en varianten. Elke situatie is maatwerk en het is onze uitdaging om samen met u de beste variant te bepalen.

In de visie geven wij samen met u antwoord op de vragen:

  • Wie wilt u ondersteunen of welk probleem wilt u aanpakken? Allereerst is het belangrijk te bepalen voor wie of wat u een sociaal team in wilt zetten. Welke problemen of knelpunten ervaart u op het gebied van de ondersteuning aan uw burgers? Is daarover informatie beschikbaar? Zijn er specifieke groepen of wijken waar u zich op wilt richten? Of zijn er specifieke problemen en knelpunten die u aan wilt pakken? Wilt u een sociaal team dat alle vragen en problemen in een bepaalde wijk of buurt oppakt? Of wilt u een sociaal team dat zich met name richt op een efficiënte hulp- en dienstverlening aan gezinnen met kinderen? Als u kiest voor een bepaalde doelgroep, wijk of een specifiek probleem, weet u dan wat de omvang of grootte hiervan is?
  • Wat wilt u bereiken? Wanneer duidelijk is voor welke doelgroep of problemen u een sociaal team in wilt zetten, is het belangrijk te bepalen wat u wilt bereiken met deze inzet. Welke doelen wilt u formuleren en welke resultaten behalen? Zijn er gegevens of cijfers beschikbaar op grond waarvan u de doelen en resultaten kunt bepalen? Wat is er bijvoorbeeld in het verleden al ondernomen om de problemen op te lossen of de doelgroep te ondersteunen en met welk resultaat?
  • Met wie wilt u dit bereiken?  Als u weet wat de doelgroep is en wat u voor en met hen wilt bereiken, kunt u ook bepalen wie u daar voor nodig hebt. Met andere woorden: welke functies moeten in het sociaal team vertegenwoordigd zijn om de beoogde resultaten te kunnen realiseren? Moet dit een team van generalisten zijn of juist niet? Wordt het sociaal team een team van professionals of wordt het een mix van formele en informele hulpverleners? En hoe wilt u de verbinding tussen de 1e en 2e lijn vormgeven?
  • Waarom een sociaal team? Waarom wilt u een sociaal team? Dit zou ook uw eerste vraag kunnen zijn. Waarom denkt u dat een sociaal team het beste middel is om uw beoogde resultaten te realiseren? Is er nagedacht over alternatieven die mogelijk net zo goed en/of efficiënter zijn? Zijn er kwantitatieve en/of kwalitatieve resultaten bekend van andere sociale teams die uw keuze voor een sociaal team kunnen ondersteunen?
  • Visie opstellen. De antwoorden op bovenstaande vragen vormen de basis voor de analyse en bouwstenen voor de visie. Samen met u stellen wij een visie op het sociale team op. Een visie waarin doel, resultaten, doelgroep, deelnemers aan het team, randvoorwaarden, risico’s, planning en vervolgstappen aan de orde komen.  Wanneer u meerdere sociale teams wilt inzetten voor verschillende gebieden en/of problemen zullen in de visie voor elk team afzonderlijk antwoorden op bovenstaande vragen geformuleerd worden.
  • Creëren van draagvlak. Wanneer u aan de slag wilt met een of meerdere sociale teams is het hebben van draagvlak bij de formele en informele partners, de wijknetwerken, vertegenwoordigers van cliënten en burgers, enzovoort, onontbeerlijk. Delen zij uw visie op doel, resultaten, doelgroep en samenstelling van het sociaal team? U kunt er voor kiezen eerst zelf een visie op te stellen en deze dan voor te leggen aan betrokkenen. U kunt er ook voor kiezen deze betrokkenen vanaf het begin bij de ontwikkeling van uw visie te betrekken. In de praktijkervaring van Stade Advies blijkt de laatste optie de beste garantie voor een breed draagvlak te zijn. Wij kunnen u adviseren en/of ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten om tot een gezamenlijke visie te komen dan wel om de al geformuleerde visie bij betrokkenen te toetsen en waar nodig aan te scherpen.

 

Gerelateerde aanpak Aanpak

Aansturen c.q. projectleider sociaal team

Het leidinggeven aan een sociaal team is een vak apart weten we uit ervaring. Wij ondersteunen u graag met onze expertise, of leveren een ervaren projectleider.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Dienstverlening en sturing in het sociaal domein

Een logisch ingerichte en sterke keten in het sociaal domein is belangrijk voor iedereen en helpt u regie te voeren. Maar hoe realiseert u die?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Inrichten integrale toegang

U wilt graag een centrale toegang realiseren voor het sociale domein. Maar hoe richt u die efficiënt en effectief in?

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Opleiden en coachen sociaal team

Om te zorgen dat mensen in beweging komen en hun eigen hulpbronnen benutten, zijn ‘gekantelde’ sociaal werkers nodig. Deze scholing en coaching zorgt daarvoor.

Meer