Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Versterking van huurdersparticipatie leidt tot verbetering van het wonen.

De vraag
De Wet op het Overleg Verhuurder – Huurder is een goede bekende voor de meeste woningcorporaties. Met de vernieuwde Woningwet is de zeggenschap van huurders over het woonbeleid van corporaties en gemeente nog beter verankerd. Huurdersorganisaties worden een volwaardige partij voor woningcorporaties en gemeente. Het verlangt echter ook kwaliteit van een huurdersvertegenwoordiging. Bovendien is niet overal een huurdersvertegenwoordiging actief. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen van huurderszeggenschap die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Onze aanpak
Is er al een huurdersvertegenwoordiging actief? Dan voert Stade Advies een rendementsscan uit, waarmee wij in een aantal stappen de kwaliteit van de samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie onderzoeken. Is nog geen sprake van huurderszeggenschap op corporatieniveau? Dan inventariseren wij de wensen, ideeën en mogelijkheden en gaan we aan de slag met een werkgroep van huurders en corporatiemedewerkers. In een aantal bijeenkomsten komen we tot een gedragen voorstel voor (vernieuwde) huurdersparticipatie en kunnen we gaan implementeren. Behalve procesbegeleiding levert Stade inhoudelijk advies over hedendaagse vormen van participatie en zeggenschap die bewezen effectief en inspirerend zijn.

Jiska Ruis Adviseur

Het is altijd een heel prettige samenwerking geweest. Ik vond je heel herkenbaar voor de belangen van bewoners opkomen, maar kon ook zien dat je dingen met hen in perspectief plaatste. Ik heb dat altijd als heel constructief ervaren (over de advisering van een huurdersvereniging door Stade)

 

Manager Strategie en Beleid middelgrote woningcorporatie
Gerelateerde aanpak Aanpak

Participatietrajecten

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. Stade Advies organiseert participatietrajecten op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende middelen en methoden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Klushuur

Betaalbaarheid, zelfredzaamheid van huurders honoreren en tegemoet komen aan hun wens de woning naar eigen hand te zetten. Ontwikkelingen als het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het aanscherpen van toewijzings- en hypotheekregels stuwen de vraag naar huurwoningen op. Huren wordt het nieuwe kopen. Het zijn aanleidingen voor verhuurders om met klushuur aan de slag te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Complexen met gemengd eigendom

Hoe combineer je participatie en zeggenschap in complexen met een combinatie van eigenaar-bewoners en huurders? Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Er zijn verschillende manieren om deze met elkaar in evenwicht te brengen en huurders en eigenaren te laten samenwerken.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Ondernemingsplan

De wereld van woningcorporaties verandert voortdurend. Hierop adequaat reageren daagt bestuur en management uit. De nieuwe regelgeving en noodzaak tot samenwerking en transparantie maken aansturing en bedrijfsvoering van corporaties niet minder complex. Dat vereist moderne hulpmiddelen. Een ondernemingsplan is zo’n hulpmiddel.

Meer