Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

De buurt in kleur – bewoners aan het stuur

Hoe betrek je allochtone en autochtone buurtbewoners meer bij elkaar en bij de buurt? Als antwoord op deze vraag voert Stade Advies in vijf gemeenten het project ‘De buurt in kleur’ uit. Betrokken bewoners mogen samen activiteiten bedenken en uitvoeren die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.

Hoe betrek je allochtone en autochtone buurtbewoners meer bij elkaar en bij de buurt? Als antwoord op deze vraag voert Stade Advies in vijf gemeenten het project ‘De buurt in kleur’ uit. Betrokken bewoners mogen samen activiteiten bedenken en uitvoeren die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.

Stade Advies heeft in het proces vooral een coachende en stimulerende rol. Samen met lokale partners werft zij verschillende bewoners voor de kerngroep en traint hen in het afnemen van interviews. De kerngroepleden gaan vervolgens de buurt in om buurtbewoners te vragen naar hun wensen voor de buurt en naar hun eigen kwaliteiten. Aan de hand van de resultaten van de interviewronde worden verschillende activiteiten voorbereid en uitgevoerd. Samen met betrokken locale partners faciliteert Stade Advies dit proces.

In één van de betrokken wijken leidt het project tot de toezegging dat er een buurthuis komt. In diezelfde gemeente krijgt het project ook een structureel karakter: twee professionele krachten zijn een aantal uur per week beschikbaar om bewoners te activeren en activiteiten te ontwikkelen.