Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Verhuisadviseur voor senioren in Utrecht

Voor de gemeente Utrecht en de Stichting Utrechtse Woningcorporaties heeft Stade Advies de Verhuisadviseur Senioren ontwikkeld en voert zij deze uit. Aanleiding hiervoor is de wens van gemeente en corporaties om de doorstroming binnen de sociale huursector te bevorderen. Het project is eind 2013 gestart en na een positieve evaluatie in het najaar van 2015 gecontinueerd.

Het project is opgezet vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Begeleiden van senioren die een grote woning achterlaten
 • Verhuisadviseurs met deskundigheid in de volkshuisvesting
 • Werken met goed opgeleide vrijwilligers
 • Nauwe samenwerking met professionals uit wonen, welzijn en zorg
 • Uitgebreide communicatie en PR t.b.v. de naamsbekendheid in de stad
 • Opbouwen van vertrouwensband met de cliënt
 • Het stimuleren van de eigen kracht en het netwerk van de cliënt

Stade Advies heeft tevens geadviseerd in het ontwikkelen van ondersteunende beleidsinstrumenten zoals een voorrangsregeling en een korting op de huurprijs.

De begeleiding van senioren bestaat uit:

 • Helpen oriënteren op en informeren over de mogelijkheden om te verhuizen
  (woningaanbod, financiën, regelingen e.d.)
 • Praktische voorbereiding
  (inschrijving woningzoekende, huurtoeslag, aanvragen indicaties e.d.)
 • Helpen bij zoeken en reageren op woningaanbod
  (door de cliënt zelf, het netwerk of de verhuisadviseur)

Dit doen we met behulp van een telefonische intake, huisbezoeken, veel advisering per telefoon, post en email, het leggen van contacten met of doorverwijzen naar relevante instanties en het uitvoeren van diverse (overige) regelwerkzaamheden.

Het resultaat na bijna 2 jaar is:

 • Een kleine 300 cliënten aangenomen
 • 130 huisbezoeken afgelegd
 • 80 verhuizingen gerealiseerd
 • Honderden telefonische adviesgesprekken gevoerd