Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Bewoners in krimpregio’s zijn vaker vrijwilliger

2 mei 2017

Bewoners van kleine afgelegen dorpen in krimpregio’s ervaren hun leefbaarheid als minder goed in vergelijking met bewoners van andere kleine dorpen. Ze zijn hun leefbaarheid de afgelopen echter niet negatiever gaan waarderen. Juist in deze krimpregio’s zetten meer mensen zich in als vrijwilliger.

De SCP-rapportage ‘Dorpsleven tussen stad en land. Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland’  laat zien dat de sociale vitaliteit en de mentaliteit van dorpsgenoten een positieve rol speelt voor het niet negatiever waarderen van de leefbaarheid van deze bewoners. 51 % van de inwoners van krimpdorpen zet zich actief in voor en binnen de gemeenschap. Terwijl dit bij mensen woonachtig buiten een krimpregio 47% is.

Bron: Binnenlands Bestuur, 30 maart 2017

Meer vrijwilligers in krimpdorpen