Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Cliënt krijgt zelf beheer over nieuw pgb-systeem

19 september 2016 door Rudy Bonnet BAA

Er komt een nieuw online portaal voor de verwerking van het persoonsgebonden budget. De budgethouder zelf krijgt het budget in beheer.

Een nieuw online portaal waarop pgb-houders alles zelf kunnen regelen, inclusief financiën en declaraties. Dat was het pleidooi van staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer. Hij wil met steun van de Kamer een nieuw pgb-systeem opzetten, waarbij de budgethouder zelf persoonsgegevens en declaraties kan indienen en verwerken. Na het debacle van het afgelopen jaar met declaraties en uitbetalingen aan zorgverleners, moet met de zogenoemde “budgethouder variant” het pgb-systeem ingrijpend veranderen.

Per Saldo
Belangenorganisatie voor pgb-houders Per Saldo pleit al een tijd voor een andere aanpak van het zogenoemde “trekkingsrecht” voor het pgb. Per Saldo heeft het idee ingestoken van een ‘centraal portaal voor budgethouders, waarin alle ketenpartijen de voor hen relevante informatie verstrekt krijgen. De budgethouder en de zorgverlener kunnen online het budget beheren en actuele informatie binnen krijgen over overeenkomsten, beschikkingen en betalingen.’

Pgb-systeem
Per Saldo lijkt nu staatssecretaris Van Rijn achter zich te hebben voor het online portaal. Van Rijn heeft in het overleg in de Tweede Kamer laten weten dat hij het ‘niet realistisch acht dat de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het nieuwe pgb-systeem bij gemeenten of bij de zorgkantoren komt te liggen’. Van Rijn heeft wel aangegeven dat ‘een degelijke bestudering van het scenario eerst nodig is’. Hij wil een herhaling van het debacle van vorig jaar voorkomen.

Pilot Integraal PGB
De pilot integraal PGB in Woerden en Delft is ook onderwerp van gesprek geweest in Den Haag. Speciaal voor de pilot zijn (tijdelijke) uitzonderingsregels gemaakt om ervaringen op te doen met het “levenslange en levensbrede” PGB. Recent is de laatste nieuwsbrief verschenen voor een korte weergave van de stand van zaken op de website: www.integraalpgb.nl

Stade Advies projectleider
De projectleider van het integraal PGB is Rudy Bonnet van Stade Advies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

r.bonnet@stade.nl

06-51749712

 

Relevant

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal PGB

20 december 2016 door Rudy Bonnet BAA

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan worden.

Lees meer

Van Rijn acht PGB gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura

22 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in het voorjaar een kamerbrief gestuurd (onder andere) naar aanleiding van de aangenomen motie van Kamerleden Voortman en Bergkamp over het door de gemeente afwijzen van Persoonsgebonden Budget (PGB)-verzoeken.

Lees meer