Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Convenant experiment integrale zorg getekend

23 maart 2020

21 partijen, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en het ministerie van VWS, slaan de handen ineen om meervoudige zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten integraal te kunnen beantwoorden. Dit gaan ze doen met één plan, één aanspreekpunt en één budget waarbij de budgethouder centraal staat. Om dit te bekrachtigen is begin februari in Den Haag het convenant ‘experiment integraal budget’ getekend dat het mogelijk maakt te experimenteren met domeinoverstijgende, integrale zorg. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben dit convenant mede ondertekend en onderstrepen daarmee het grote belang van samenwerking.

Er zijn mensen en gezinnen in Nederland met een complexe zorg- of ondersteuningsvraag. Vaak hebben zij behoefte aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning, bijvoorbeeld een combinatie van jeugdzorg, voorzieningen op het werk en medische zorg of begeleiding thuis. Deze hulp wordt lang niet altijd integraal geleverd. Dit komt vaak vanwege wet- en regelgeving waarin de hulp geregeld wordt. Cliënten krijgen dan te maken met een groot aantal hulpverleners en indicatiestellers en verschillende financieringsvormen. Cliënten ervaren hierdoor veel bureaucratische last en voelen zich niet optimaal geholpen.

Minder administratieve lasten en één aanspreekpunt

Alle betrokken partijen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitvoeringspraktijk te verbeteren. Met als doel één aanspreekpunt voor de budgethouder en minder administratieve lasten.

De komende twee jaar gaan acht gemeenten (Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel) met een groot aantal uitvoerende partijen samen het ‘experiment integraal budget’ aan. Het experiment biedt ruimte waarin zij kunnen leren en experimenteren met zowel een integraal pgb als met integrale arrangementen in natura. Hierbij staan de behoeften van de cliënt en het gezin centraal.

Rudy Bonnet van Stade Advies is projectleider voor dit experiment bij de gemeente Nieuwegein en was samen met wethouder Marieke Schouten (rechts op de foto) bij de ondertekening.

Rudy Bonnet
Senior Adviseur Stade Advies
Email: r.bonnet@stade.nl
Tel: 06 51 74 97 12