Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Dienstverlening

Advies

Wij adviseren onder andere over verbetering van welzijnsbeleid, leefbaarheid en veiligheid, subsidie- en inkoopbeleid, jeugdbeleid, stedelijke vernieuwing, openbaar bestuur, zorg en maatschappelijk ondernemerschap. Wij leveren maatwerk waarbij we uitgaan van de lokale situatie met oog voor alle betrokken partijen.

Hierdoor wordt direct het draagvlak voor oplossingen gecreëerd. Wij werken niet vanuit standaardoplossingen, maar benutten wel onze opgedane ervaring uit eerdere opdrachten.

Aanpak

Beleidsgestuurde contractfinanciering

Veel gemeenten hanteren vormen van beleidsgestuurde contractfinanciering in hun subsidierelaties. Stade Advies is de ontwikkelaar en de hoedster van de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering.

Meer

Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer

Aanpak

Integraal Persoonsgebonden Budget

Een i-pgb is één budget dat u ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die u nodig hebt. U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt: thuis, op school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort.

Meer

Aanpak

Burgerparticipatie op maat

Advies op maat dat u als gemeente of organisatie helpt om (een nog) krachtige(re) burgerparticipatie te realiseren.

Meer

Dienstverlening

Trainingen

Wij kunnen u ondersteunen met op uw praktijk gerichte (maatwerk) workshops, trainingen, cursussen of opleidingen en zijn hiervoor geschoold en gekwalificeerd. Wij zoeken altijd naar de juiste aansluiting tussen uw vraag en ons aanbod, voor kleine en grotere groepen, variërend van een dagdeel (of avond) tot een aantal dagen.

Cursusoverzicht:

 • Workshop maatschappelijk rendement
 • Maatschappelijke Audit voor welzijnorganisaties
 • Strategisch positioneren Welzijnsorganisaties
 • Resultaatgericht financieren
 • Workshop effectmeting
 • Opleiden en trainen Sociale teams
 • Netwerk herstellend werken
 • Participatiespringplank
 • Wijkanalyses maken
 • Buurtbewoners activeren
 • Werken met social media
 • Jongerenwerk nieuwe stijl

Veel gevraagd:

 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Vaardigheden bij vermoeden van kindermishandeling
 • Training Agressieregulatie
 •  Scholingsaanbod voor bewonersorganisaties
 •  Werken met projectplannen
 •  Stoomcursus Activeren van bewoners
 •  Jongeren en geld
 •  Volwassenen en geld
 •  Jongeren in de openbare ruimte
 •  Intervisie voor managers
 •  Mediation vaardigheden voor professionals

Incompany trainingen of cursussen maken wij op maat. Voordelen:

 • afgestemd op uw situatie en behoeften
 • werken aan teamband
 • meer deelnemers van één organisatie is voordeliger
 • geen reiskosten voor deelnemers
Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer

Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer

Aanpak

Opleiden en coachen sociaal team

Om te zorgen dat mensen in beweging komen en hun eigen hulpbronnen benutten, zijn ‘gekantelde’ sociaal werkers nodig. Deze scholing en coaching zorgt daarvoor.

Meer

Aanpak

Cursus Resultaatgericht Financieren

De cursus Resultaatgericht Financieren richt zich op het ontwikkelen van heldere, resultaatgerichte productieafspraken in een subsidie- of aanbestedingsrelatie. De methode die Stade Advies hiervoor heeft ontwikkeld, helpt lokale overheden en maatschappelijke organisaties om vorm te geven aan Productief Partnerschap: minder regels en meer uitdaging voor professionals.

Meer

Aanpak

Cursus Buurtbewoners activeren

Hoe stimuleer je bewoners om initiatieven te nemen en zich te organiseren? Hoe speel je in op initiatieven? Hoe zorg je ervoor dat het werkt en waar moet het eigenlijk toe leiden? Vragen die wijkwerkers, woonconsulenten en wijkagenten zichzelf regelmatig stellen en tijdens deze cursus aan bod komen.

Meer

Aanpak

Cursus Strategisch positioneren Welzijnsorganisaties

De transities hebben grote gevolgen voor organisaties op de terreinen van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Bedreigingen, maar zeker ook kansen. Deze organisaties kennen bij uitstek het lokale veld en werken vaak al volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl.

Meer

Dienstverlening

Onderzoek

Onderzoek is geen losstaand proces. Het hoort thuis in het proces van analyse van maatschappelijke problemen of kansen, het zoeken van oplossingsrichtingen, het maken van keuzes, het vinden van de beste uitvoeringsvariant en het monitoren of het werkt.
Waar mogelijk kiezen wij voor vormen waarbij uitvoerders en doelgroepen direct betrokken worden. Zij zijn de kenners van het probleem of de kans en zijn het beste op de hoogte van de lokale situatie. Door samen met hen te onderzoeken ontstaat niet alleen een draagvlak voor de oplossing, maar wordt de oplossing tijdens het onderzoek vaak al in gang gezet.

Soorten onderzoek:

 • Evaluatie onderzoek
 • Lokale Rekenkameronderzoeken
 • Inventarisatie onderzoek
 • Maatschappelijke audit

Voorbeelden van onze eerdere onderzoeken:

 • Onderzoek naar kwetsbare gezinnen Woerden/De Ronde Venen
 • Maatschappelijke audit opbouwwerk Amsterdam Zuid-Oost
 • Rekenkamer onderzoek naar subsidiebeleid
 • Onderzoek naar samenwerking gemeenten en gecertificeerde instelling
 • Evaluatie onderzoek voor Kinderpostzegels Nederland naar effectiviteit van programma pleegzorg
 • Onderzoek en adviezen afgestemd werk met risico gezinnen (Nieuwegein)
Dienstverlening

Interimdiensten

Stade Advies biedt u tijdelijke ondersteuning. Bent u op zoek naar een projectleider of een beleidsadviseur? Heeft u een interim-directeur nodig of zoekt u een dagvoorzitter? Wij zorgen er voor dat wij uw werk uit handen nemen en zetten onze kennis en kunde graag voor uw organisatie in. Wij bieden onze interim diensten aan in alle sectoren waarbinnen wij actief zijn en voor diverse soorten opdrachtgevers: overheden, maatschappelijke ondernemingen en vrijwilligersorganisaties.

Voorbeelden van onze eerdere interim diensten:

 • Beleidsadviseur sturing en inkoop (gemeente Schiedam)
 • Kwartiermaker en adviseur vormgeven backoffice jeugdhulp/WMO
 • Beleidsadviseur accountbeheer jeugdhulp (regio Lekstroom)
 • Onderzoek naar levensvatbaarheid peuterspeelzalen (De Bilt)
 • Kwartiermaker en projectleider voor lokale sociale wijkteams (Utrecht, Woerden, Veenendaal)
Co-working ruimte in Utrecht

Kom met ons werken bij onze co-working ruimte

Wij verbinden mensen en versterken kennis en ideeën
Heb je een organisatie of ben je zelfstandig ondernemer in het sociaal domein en op zoek naar een plek om te werken? Bij onze co-working ruimte kan je ongestoord zelfstandig werken, je zakelijke contacten ontvangen, bellen en samen werken aan projecten. Wij bieden een inspirerende plek waar je de juiste mensen ontmoet en op de beste stoelen van Utrecht zit!

‘Een betere samenleving vereist samenwerking. Door in contact te staan met anderen creëer je kansen.’

Wat bieden wij?

 • Al vanaf 1 dagdeel per week een flexplek in Utrecht.
 • Vergaderruimte en spreekkamers
 • Werken in een dynamisch bedrijfsverzamelgebouw
 • Netwerk evenementen
 • Gratis snel internet
 • Lekkere koffie en lunch mogelijkheden in Café de Pionier
 • Gratis parkeren en uitstekende OV verbinding
 • Natuurlijk kantoorfaciliteiten als printen en kopiëren.

Meer weten of een dagje uitproberen?  Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.