Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Een pluim voor de actieve huurders!

22 maart 2018

Op 9 en 10 maart was het NL Doet. NL Doet zet het vrijwilligerswerk in het zonnetje en op veel plaatsen worden klussen voor vrijwilligers aangeboden. Met deze actie laat NL Doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Goed dat deze dag bestaat. Maar niet alleen de vrijwilligers die tijdens NL Doet actief zijn verdienen aandacht. Ook de vrijwilligers die het hele jaar vaak onopgemerkt actief zijn mogen wel eens in de spotlights worden gezet.

In mijn werk als adviseur en ondersteuner voor bewonerscommissies, bewonersverenigingen, klankbordgroepen, huurdersorganisaties en huurders-adviesraden zie ik hoe een kleine groep bestuursleden druk in de weer is, om op te komen voor de belangen van de huurders. Met het voeren van overleg, met het geven van adviezen en het leveren van inbreng bij het maken van de prestatieafspraken zijn zij het hele jaar actief. Zo actief dat ze zelfs soms geen avond meer thuis zijn of van vergadering naar vergadering hollen! Deze bestuursleden zijn erg betrokken en besteden daaraan veel tijd.

De meeste huurders vinden het echter maar heel gewoon dat anderen hun belangen vertegenwoordigen. Bewonersparticipatie is er de laatste jaren zelfs niet eenvoudiger op geworden. Op allerlei terreinen is – om mee te kunnen praten- soms bijna specialistische kennis vereist.

De corporaties staan er niet altijd bij stil, dat de inzet en tijdsinvestering van de leden van de huurdersorganisaties niet vanzelfsprekend is. Dit was redenen genoeg om tijdens de vrijwilligersdagen de actieve leden en bestuursleden van alle bewonerscommissies, bewonersverenigingen, klankbordgroepen, huurdersorganisaties en huurders-adviesraden eens goed in het zonnetje te zetten. Bij deze een grote pluim voor al deze actieve huurders!

-Marlies Bodewus (Senior adviseur – Stade Advies)