Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Expert team jeugdzorg

Expertteam jeugd zorgt nog niet overal voor passende hulp

10 juli 2019

De (boven)regionale expertteams jeugdhulp leiden nog niet tot snelle en passende hulp voor kinderen met complexe problematiek. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van onderzoek bij vijf expertteams.

Alle 42 jeugdhulpregio’s hebben inmiddels zo’n (boven)regionaal expertteam. Dit landelijk dekkend netwerk moet ervoor zorgen dat voor elk kind snel passende hulp wordt georganiseerd, hoe complex de problemen ook zijn en ongeacht wachtlijsten bij aanbieders. Zo ver is het nog niet; de regionale expertteams zijn nog volop in ontwikkeling, concludeert de IGJ. Het beeld van de inspectie wordt gedeeld door de onderzochte expertteams, de VNG en het Zorglandschap jeugdhulp.

Bestaand aanbod

Het kind en de ouders worden nog te weinig betrokken, zo stelt de IGJ. Dat moet beter. ‘Alleen door hen te betrekken weet je of het advies daadwerkelijk aansluit bij de hulpvraag’, stelt de IGJ. Het draagvlak voor het hulptraject is ook groter als ouders en het kind standaard worden betrokken bij het multidisciplinaire overleg van het expertteam. De bedoeling van de expertteams is verder dat zij waar nodig een geschikt aanbod regelen. Veelal wordt echter nog gedacht en gewerkt vanuit het bestaande aanbod. Op zo’n manier wordt niet goed bij de hulpvraag aangesloten.

Niet uitvoerbaar

Een ander struikelblok is de opvolging van het advies van het expertteam. De hulpverlener die een casus heeft ingebracht, gaat met het advies aan de slag. Het regionale expertteam is niet verantwoordelijk voor het vervolg en heeft vaak geen actieve rol in de opvolging en monitoring van het advies. ‘De regionale expertteams weten niet wat de wachttijden zijn bij een aanbieder in de regio. Ook hebben ze geen invloed op de wachtlijsten. Dit leidt ertoe dat het advies in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt te zijn’, aldus de IGJ.

Wachttijd

Als gemeente en expertteam elkaar weten te vinden, kan er sneller het gewenste resultaat worden bereikt, zo blijkt verder uit het onderzoek van het IGJ. Bijvoorbeeld als de financiering van het hulpaanbod vanuit verschillende wetten moet worden geregeld. Hoewel expertteams niet vanzelfsprekend langs een wachtlijst kunnen, kunnen ze wel een plan maken om de wachttijd te overbruggen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Bericht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd