Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Extra impuls aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling

19 februari 2016 door Rudy Bonnet BAA

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) geven de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. Jeugdzorg bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen om de tafel zitten om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk. Daarnaast zal hij gemeenten en gecertificeerde instellingen gaan ondersteunen om te komen tot een duurzame beschikbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Mishandeling stoppen
Kindermishandeling en huiselijk geweld moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Veilig Thuis speelt daarin een essentiële rol. Zij is van start gegaan in 2015 door de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. In de afgelopen periode bleek uit een toezichtsronde van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg dat er veel goed gaat bij de Veilig Thuis organisaties, maar dat er ook verbeterpunten zijn. De Veilig Thuisorganisaties worden ondersteund zodat de kwaliteit van het hele netwerk van Veilig Thuis organisaties naar een hoger niveau wordt getild.

Effect meldcode verbeteren
Ook de verplichte meldcode speelt een essentiële rol in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode maakt alle professionals die met kinderen werken – artsen, onderwijzers, verplegers, hulpverleners, etc. – bewuster van de noodzaak van herkennen en handelen om mishandeling te stoppen. Maar het onderste is zeker nog niet uit de kan. Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn gaat Sprokkereef met alle betrokkenen pragmatisch aan de slag om gezamenlijk het effect van de meldcode verder te verbeteren.

Bron: VWS

Stade Advies
Rudy Bonnet is vanuit Stade Advies ook actief voor Veilig Thuis Midden en Noord en Oost Gelderland. Hij heeft onder meer gewerkt aan het organisatie beleidsplan 2016, het verbeterplan voor de Inspecties en het (door) ontwikkelen van het management team.

Voor meer informatie:
r.bonnet@stade.nl
06 – 5174 9712

Relevant

Kindermishandeling kost miljoenen

18 oktober 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie.

Lees meer

Nieuwe druk Kleine gids kindermishandeling verschenen

26 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel “de verborgen epidemie” genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma’s; zie ik het wel goed, wat kan en mag ik doen, wat betekent ingrijpen voor een kind en de ouders?

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015
Lees meer