Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Extra middelen voor gemeenten: Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

22 april 2021

Nu de coronamaatregelen langer duren, worden de sociale en mentale gevolgen voor mensen ook groter. Hoe de coronacrisis invloed heeft op het welzijn van mensen wordt onder andere beschreven in het dashboard sociale impact en in het SCP-rapport ‘Eén jaar corona’.

Het Kabinet heeft besloten € 150 miljoen incidentele gelden beschikbaar te stellen voor lokale inzet.

Kwetsbare groepen
Het kabinet heeft (incidentele) middelen beschikbaar gesteld om te zorgen voor mentale en sociale steun en verlichting specifiek voor groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis en maatregelen. Met deze steun wil het kabinet het mogelijk te maken dat gemeenten extra inzetten op ondersteuning van jeugd, kwetsbare mensen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Lokale organisaties betrekken
De specifieke invulling en keuze voor doelen en doelgroepen van de extra inzet van deze incidentele middelen wordt lokaal gemaakt. Bij voorkeur in overleg met relevante maatschappelijke organisaties (zoals jongerenorganisaties, ouderenbonden, adviesraden, ondernemersorganisaties, migrantenorganisaties, kerken etc), en met de maatschappelijke partners (zoals jeugd & jongerenwerk, sociaal werk/welzijnsorganisaties, huisartsen, KvK, cultuurorganisaties, sport- en beweegaanbieders, GGD)

Het ligt voor de hand in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten. De kunst is die inwoners te bereiken die het het hardst nodig hebben, en dit op korte termijn te realiseren. Dit kan door – samen met lokale partijen – tot een samenhangend aanbod van extra steun te komen

Dit steunpakket geeft de mogelijkheden om kruisbestuivingen tussen cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, leefstijl, welzijn en het tegengaan van eenzaamheid te verstevigen, te bestendigen of net een andere invulling te geven.

Meer informatie en de volledige tekst Toelichting Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl vindt u hier: https://vng.nl/artikelen/toelichting-steunpakket-sociaal-en-mentaal-welzijn-en-leefstijl

Bron: VNG