Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Expert team jeugdzorg

Foodvalley kiest voor expertteam

19 december 2019

Iedere gemeente heeft ermee te maken: kinderen die niet terecht komen bij het juiste hulpaanbod, lokale teams en aanbieders die er samen niet uit komen waar een jeugdige het best op zijn plek is, afspraken die om allerlei redenen onvoldoende worden nagekomen. Steeds gaat het daarbij om complexe problemen, waar geen standaardaanbod voor bestaat en waar samenwerking tussen aanbieders nodig is om het juiste aanbod of passende combinaties van zorg te vinden.

Jeugdhulpregio Foodvalley wil deze problemen regionaal aanpakken en besloot hiervoor een regionaal expertteam (RET) in het leven te roepen. De deelnemers aan het expertteam zijn zorgaanbieders van gecontracteerde instellingen die mandaat hebben om in de eigen organisatie op- en door te pakken. Naast een aantal vaste deelnemers is er een flexibele schil, die kan worden uitgenodigd indien dit in het belang is van de casus. Het RET is niet bedoeld om wachtlijsten te verkorten of te omzeilen en evenmin voor crisissituaties. Daarvoor is de vergaderfrequentie van 1x per drie weken ook te laag. Het doel is om samen een grotere oplossingskracht te bereiken, door beter samen te werken en ook buiten bestaand aanbod en bestaande kaders te durven denken.

Ouders en jeugdigen krijgen nadrukkelijk een eigen stem. Bij voorkeur zijn zij zelf aanwezig bij de bespreking. Stade helpt het expertteam bij het ontwikkelen van een effectieve werkwijze en neemt het onafhankelijk voorzitterschap op zich.

Suzanne Bunnik
Senior Adviseur
s.bunnik@stade.nl
06 34242143