Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Gemeenten krijgen na 2018 honderden miljoenen meer van het rijk.

31 oktober 2017

De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven die het kabinet voor ogen heeft. Conform de afgesproken financiële spelregels tussen de overheden – samen de trap op, samen de trap af – vloeien er vanaf komend jaar honderden miljoenen meer richting gemeenten vergeleken met de septembercirculaire van een maand geleden.

Volgend jaar zien gemeenten het accres eerst met bijna 400 miljoen euro stijgen. En in 2019, 2020, 2021 en 2022 groeit dat accres – voor provincies en gemeeneten gezamenlijk – respectievelijk nog eens tot zo’n 900 miljoen, 1,1  miljard, 1,2 miljard en 1,4  miljard euro ten opzichte van de septembercirculaire van 2017. Het aandeel van het gemeentefonds is 93 procent.

Kanttekening is dat met deze accressen straks ook de inflatie in het sociaal domein moet worden gedekt. De inflatie voor het sociaal domein – inclusief huishoudelijke hulp) – bedraagt op basis van 2 procent  jaarlijks zo’n 220 miljoen euro.

Bron: Binnenlands Bestuur