Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Goed om te weten

22 juni 2022

Wilt u meer artikelen lezen met betrekking tot het sociaal domein, jeugd of wonen? En / of te weten komen wat er met betrekking tot deze thema’s zoal georganiseerd wordt? Wij hebben alvast een selectie voor u gemaakt.

Artikelen

 • Tweede tranche proeftuinen Toekomstscenario kind en gezin

https://vng.nl/nieuws/tweede-tranche-proeftuinen-toekomstscenario-kind-en-gezin

 • Verschenen essay: Het geheim van de lange relatie
  Permanente vernieuwingsdrang ondermijnt het sociaal domein

https://www.movisie.nl/artikel/verschenen-essay-geheim-lange-relatie#:~:text=Het%20essay%20biedt%20richting%20om,beleid%20telkens%20aan%20te%20passen.

 • Geef ervaringskennis de status die het verdient

https://www.movisie.nl/artikel/geef-ervaringskennis-status-die-verdient

 • WoON-onderzoek benadrukt urgentie meer regie volkshuisvesting

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/09/woon-onderzoek-benadrukt-urgentie-meer-regie-volkshuisvesting

 • “Jeugdzorg nu weghalen bij gemeenten is geen goed idee”

https://sociaalweb.nl/nieuws/jeugdzorg-nu-weghalen-bij-gemeenten-is-geen-goed-idee/

 • Samenwerking sociaal werk, huisartsen en ggz levert veel op

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11613-samenwerking-sociaal-werk-huisartsen-en-ggz-levert-veel-op

 • Duurzaam wonen voor iedereen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/01/duurzaam-wonen-voor-iedereen

 • Invulling doorstart Hervormingsagenda Jeugd

https://vng.nl/nieuws/invulling-doorstart-hervormingagenda-jeugd

 • Vierde ronde Woningbouwimpuls opent augustus

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/24/vierde-ronde-woningbouwimpuls-opent-augustus

 • Informeel netwerk inschakelen in de jeugdhulp is noodzaak, maar geen gebruik. Handreiking Informele Steun.

https://www.zorgwelzijn.nl/informeel-netwerk-inschakelen-in-de-jeugdhulp-is-noodzaak-maar-geen-gebruik/

 • Een klimaatwet voor woningbouw

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/rli-wil-klimaatwet-voor-woningbouw

 • Onderzoek: vrijwillig kinder- en jongerenwerk van onschatbare waarde

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11565-onderzoek-vrijwillig-kinder-en-jongerenwerk-van-onschatbare-waarde

 • Strengere aanpak huurhuizen met slecht label nodig

https://www.woonbond.nl/nieuws/strengere-aanpak-huurhuizen-slecht-label-nodig

 • De Woonbond: Meldpunt voor jongeren en starters

https://www.woonbond.nl/nieuws/meldpunt-jongeren-en-starters

 

Agenda

 • 23-9 – Congrestival Sociale Basis. Back to basic, omzien naar elkaar (door Movisie, met als partners o.a. de ministeries van VWS en BZK, WijkWijzer en SWNL)

https://www.movisie.nl/agenda/congrestival-sociale-basis-0