Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Goed om te weten

6 april 2023

Wilt u meer artikelen lezen met betrekking tot het sociaal domein, jeugd of wonen? En / of te weten komen wat er met betrekking tot deze thema’s zoal georganiseerd wordt? Wij hebben alvast een selectie voor u gemaakt.

 • Tijd is rijp voor nieuw offensief voor samenlevingsopbouw! 

https://www.movisie.nl/artikel/tijd-rijp-nieuw-offensief-samenlevingsopbouw 

 

 • Zware jeugdcriminaliteit: wie is aan zet?  

https://www.nji.nl/nieuws/zware-jeugdcriminaliteit-wie-is-aan-zet 

 

 • Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen: dit zijn de gevolgen 

https://sociaalweb.nl/nieuws/woonplaatsbeginsel-beschermd-wonen-dit-zijn-de-gevolgen/ 

 

 • Basisbaan wordt structureel onderdeel van Gronings beleid 

https://vng.nl/nieuws/basisbaan-wordt-structureel-onderdeel-van-gronings-beleid 

 

 • Bruins Slot: werk maken van burgerfora 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/bruins-slot-meer-werk-maken-van-burgerfora 

 

 • Duidelijke feedback van sociaal werkers is voor Veilig Thuis onmisbaar 

https://www.zorgwelzijn.nl/duidelijke-feedback-van-sociaal-werkers-is-voor-veilig-thuis-onmisbaar/ 

 

 • Kamerdebat WOZO: bevorder samenwerking medisch en sociaal 

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/12196-kamerdebat-wozo-bevorder-samenwerking-medisch-en-sociaal 

 

 • Gezamenlijke mobiliteitsvisie rijk en lokale overheden nodig 

https://vng.nl/nieuws/gezamenlijke-mobiliteitsvisie-rijk-en-lokale-overheden-nodig 

 

 • Kabinet: goede voorbeelden burgerparticipatie delen 

https://sociaalweb.nl/nieuws/kabinet-goede-voorbeelden-burgerparticipatie-delen/ 

 

 • Aedes: 3 van de 10 nieuwe huizen moeten sociale huurwoning zijn 

https://aedes.nl/nationale-prestatieafspraken/aedes-3-van-de-10-nieuwe-huizen-moeten-sociale-huurwoning-zijn 

 

 

 • Samenwerking binnen gebiedsontwikkeling leidt tot kwaliteitsverbetering 

https://www.platform31.nl/nieuws/samenwerking-binnen-gebiedsontwikkeling-leidt-tot-kwaliteitsverbetering 

 

 • Blog: Duidelijke taal 

https://www.eigen-kracht.nl/blog/duidelijke-taal/ 

 

 • Bij ouderenmishandeling is vaak ook de mantelzorger het slachtoffer 

https://www.zorgwelzijn.nl/bij-ouderenmishandeling-zijn-er-vaak-2-slachtoffers/ 

 

 • Huurprijsregulering stimulans voor betaalbare nieuwbouw 

https://www.woonbond.nl/nieuws/huurprijsregulering-stimulans-betaalbare-nieuwbouw 

 

 • Gemeenten krijgen 17,5 miljoen voor bevorderen maatschappelijke participatie 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/21/gemeenten-krijgen-175-miljoen-voor-bevorderen-maatschappelijke-participatie 

 

 • Discriminatie en racisme: voorkom victim blaming 

https://www.movisie.nl/artikel/discriminatie-racisme-voorkom-victim-blaming 

 

 • FNV: Doorbraak over verlagen caseload jeugdbeschermers 

https://sociaalweb.nl/nieuws/fnv-doorbraak-over-verlagen-caseload-jeugdbeschermers/ 

 

 • VNG vreest onuitvoerbare en ineffectieve Spreidingswet 

https://vng.nl/nieuws/vng-vreest-onuitvoerbare-en-ineffectieve-spreidingswet 

 

 • Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: Stimulans voor 10.000 woningen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/30/nieuwe-ronde-crisis–en-herstelwet-stimulans-voor-10.000-woningen 

 

 • Samenwerking bewonersinitiatieven en sociaal werk: waar schuurt het?  

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/12193-samenwerking-bewonersinitiatieven-en-sociaal-werk-waar-schuurt-het 

 

 • Kamer neemt wet tegen huisjesmelkers aan 

https://www.woonbond.nl/nieuws/kamer-neemt-wet-tegen-huisjesmelkers 

 

 • Eerste pilot ‘Nooit meer skeer’ van start 

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/12169-eerste-pilot-nooit-meer-skeer-van-start 

 

 • Op naar Individueel Keuzebudget binnen jeugdzorg! 

https://www.jeugdzorg-werkt.nl/op-naar-individueel-keuzebudget-binnen-jeugdzorg 

 

 • Cijfers en de sociale basis: ‘Wees bewust van wat je niet meet’ 

https://www.movisie.nl/artikel/cijfers-sociale-basis-wees-je-bewust-wat-je-niet-meet 

 

 • Ervaringen om van te leren in complexe zorg aan mensen met ernstig verstandelijke beperking 

https://sociaalweb.nl/nieuws/ervaringen-om-van-te-leren-in-complexe-zorg-aan-mensen-met-ernstig-verstandelijke-beperking/ 

 

 • Wie ligt wakker van de problemen van de cliënt? Laat die mensen meebesluiten.  

https://www.zorgwelzijn.nl/wie-ligt-wakker-van-de-problemen-van-de-client-laat-die-mensen-meebesluiten/ 

 

 • Botsende regels duwen huishoudens onder bestaansminimum 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/huishoudens-onder-bestaansminimum-door-botsende-regels 

 

 • Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede 

https://www.ncj.nl/inspiratie/nieuw-praktisch-stappenplan-voor-lokale-aanpak-kinderarmoede/ 

 

 • Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/23/kabinet-zet-volgende-stap-in-klimaatbestendig-bouwen 

 

 • Kinderombudsman: ‘Minister vergeet de jongeren’ 

https://vng.nl/nieuws/kinderombudsman-minister-vergeet-de-jongeren 

 

 • Oplossingen om doorstroming van woningeigenaren te stimuleren 

https://www.platform31.nl/nieuws/oplossingen-om-doorstroming-van-woningeigenaren-te-stimuleren 

 

 • Groei particuliere huurmarkt levert dure huizen op 

https://www.woonbond.nl/nieuws/groei-particuliere-huurmarkt-levert-dure-huizen 

 

 • Lange wachttijden meerjarig probleem 

https://www.ncj.nl/inspiratie/lange-wachttijden-meerjarig-probleem/ 

 

 • Als onderwijsprofessional in gesprek over armoede 

https://www.nji.nl/nieuws/als-onderwijsprofessional-in-gesprek-over-armoede 

 

 • Gemeenten krijgen meer grip op tijdelijke huurcontracten 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/20/gemeenten-krijgen-meer-grip-op-tijdelijke-huurcontracten 

 

 • Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet 

https://aedes.nl/opdrachtgeverschap-en-inkoop/tips-voor-tijdige-voorbereiding-op-omgevingswet 

 

 • De Jonge: Prikkels nodig om nieuwbouw vlot te trekken 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-jonge-financiele-prikkels-nodig-om-nieuwbouw-vlot-te-trekken 

 

 • Aedes positief over tegengaan te hoge huren in middensegment 

https://aedes.nl/huurbeleid-en-betaalbaarheid/aedes-positief-over-tegengaan-te-hoge-huren-middensegment 

 

 • Richtlijn ‘Toekomstgericht werken’ op komst 

https://www.nji.nl/nieuws/richtlijn-toekomstgericht-werken-op-komst 

 

 • Samenwerking professionals en bewonersinitiatieven leidt tot omzien naar elkaar 

https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-professionals-bewonersinitiatieven-leidt-tot-omzien-naar-elkaar 

 

 • Huurdersgeluid belangrijk voor goede woondeal 

https://www.woonbond.nl/nieuws/huurdersgeluid-belangrijk-goede-woondeal 

 

 • Blog: Toekomstscenario kind en gezinsbescherming: de opgave voor gemeenten 

https://sociaalweb.nl/nieuws/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming-de-opgave-voor-gemeenten/ 

 

 • Gezamenlijke inzet nodig voor inclusief onderwijs 

https://vng.nl/nieuws/gezamenlijke-inzet-nodig-voor-inclusief-onderwijs 

 

 • Samenwerken aan preventie van jeugdcriminaliteit 

https://www.ncj.nl/inspiratie/samenwerken-aan-preventie-van-jeugdcriminaliteit/ 

 

 • De Risicomonitor opnieuw officieel erkend 

https://www.jeugdzorg-werkt.nl/de-risicomonitor-opnieuw-officieel-erkend 

 

 • Mengen: oplossing voor kwetsbare wijken?  

https://www.platform31.nl/nieuws/mengen-oplossing-voor-kwetsbare-wijken 

 

 • Blog: Overtuigingen en aannames 

https://www.eigen-kracht.nl/blog/overtuigingen-en-aannames/