Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Guerrilla tegen systeemterreur

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb van Stade Advies) vertellen in een interview hoe de burger met het i-pgb de regie in eigen handen moet krijgen. ‘Ik beschouw ons als een soort Kafkabrigade tegen systeemterreur.

Hoe het i-pgb is georganiseerd

Het i-pgb gaat uit van de principes van het pgb. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat iemand krijgt van de overheid om zelf zijn zorg mee in te kopen. Ondersteuning uit de WMO, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet kunnen op dit moment afzonderlijk ingekocht worden met een pgb. Voor elke wet geldt een afzonderlijke regeling met verschillende financieringsstromen. Bij het i-pgb kan iemand daarentegen met één budget ondersteuning uit alle vier de zorgwetten inkopen en daarnaast ook ondersteuning uit andere gebieden van het sociale domein verkrijgen. Een i-pgb-houder dient één enkel plan in waarin alles staat wat hij of zij uit verschillende gebieden, zoals werk en inkomen, jeugdhulp, WMO, passend onderwijs, schuldhulpverlening en langdurige zorg, nodig denkt te hebben. Als de gemeente dit plan goedkeurt, zorgt deze ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank het benodigde budget uitbetaalt. De i-pgb-houder kan met dit bedrag vervolgens zijn plan uitvoeren en de ondersteuning naar eigen inzicht inkopen. Een Algemene Maatregel van Bestuur garandeert dat alle betrokken organisaties meewerken aan de pilot.

Het volledige interview staat hier