Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Handige tool om zelfstandigheid 18+ te ondersteunen

15 maart 2021

Jongeren die 18 jaar worden en uitstromen uit de specialistische jeugdzorg verdienen een ‘eigen thuis’. Naast het in sommige gevallen letterlijk ontbreken van een dak boven je hoofd, ontbreekt het zonder huis ook aan een thuishaven, persoonlijke (familie-)relaties en bindingen met anderen. Juist deze jongeren verdienen perspectief, rust en een vaste, veilige plek.

70% van de dak- en thuisloze jongeren heeft een jeugdzorgverleden. Bij een aantal van deze jongeren vonden we het, als maatschappij en overheid, noodzakelijk om opvoeders – gedeeltelijk, tijdelijk of volledig – te ondersteunen bij hun opvoedende taken. Dat was keer op keer geen lichtzinnig besluit, maar werd als noodzakelijk gezien omdat er te veel zorgen waren over de ontwikkeling van deze jongeren. Wanneer we dit noodzakelijk achtten vóór hun 18e, kunnen we dan niet anders dan deze ondersteunende rol te blijven vervullen ná het 18e levensjaar? Dan gaat het om onderwerpen als een studie, een perspectief biedende woonplek, een stage, een baan en geld om van te leven. Allemaal zaken waar je wel wat hulp bij kunt en moet krijgen wanneer je daar behoefte aan hebt. Simpelweg omdat we als overheid en maatschappij, samen met ouders en de jongeren zelf, een gedeelde verantwoordelijkheid naar deze jongeren hebben. Onze burgers. Uit: Handleiding eigen Stek, eigen Toekomst, VNG

Deze jongeren niet goed begeleiden richting zelfstandige huisvesting doet in veel gevallen niet alleen de jarenlange investering vanuit de jeugdzorg teniet, het is ook een groot risico op toekomstige maatschappelijke kosten. Zelfstandig huisvesten van jongeren kan in veel gevallen een kostenbesparende interventie zijn. Maar nog belangrijker: je geeft jongeren weer een perspectief, ze staan niet langer met hun rug naar de toekomst.

In het kader van het landelijke programma Zorg voor de jeugd is er afgelopen jaren landelijk en in díverse regio’s veel ontwikkeld rond het beleid 18-/18+. Vanuit deze praktijk is gewerkt aan een handleiding. Ook vanuit de regio Lekstroom, waarin Albert Veuger van Stade Advies al jaren de praktijkontwikkeling stimuleert, is input geleverd.

Met de handleiding ‘Eigen Stek, eigen Toekomst’ die door de VNG is uitgegeven, is er nu een praktische leidraad met achtergronden, tips & tricks, stappenplannen, uitstroomprofielen en best practices. Alles gebaseerd op ervaringen van jongeren, adviseurs, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en projectleiders uit de dagelijkse praktijk binnen de weerbarstige wereld van het sociaal domein.

De handleiding kun je hier bekijken en downloaden: https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/zorg-voor-de-jeugd-handleiding-eigen-stek-eigen-toekomst.pdf

Albert Veuger
Senior Adviseur Stade Advies
Email: a.veuger@stade.nl
Tel: 06 10 93 92 99