Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Herziening Mantelzorgondersteuning – De kloof tussen weten en doen

23 september 2021

Een gemeente wil in 2021 de infrastructuur van de mantelzorgondersteuning in de stad herinrichten. Het overleg hierover tussen partijen lijkt te stagneren en met het oog op de toekomst – steeds meer mensen met ondersteuningsbehoeften blijven langer thuis wonen, terwijl de verwachting is dat er niet meer mantelzorgers bij komen – is het van belang hier aandacht aan te geven. Om de ondersteuning weer in gezamelijkheid vorm te geven.

Ik ben gevraagd dit proces te begeleiden. Wat ik graag doe. Zorg voor de ander, ook mantelzorg, ligt me na aan het hart.

De eerste stap in het proces, om te komen tot een hernieuwde infrastructuur, was het ophalen van informatie bij de betrokken organisaties. Over de trends en ontwikkelingen op het gebied van Mantelzorg, en over de kansen en beperkingen van de huidige ondersteuning en samenwerking in de Mantelzorg.

Het verwonderde mij dat de tips en aanbevelingen uit de interviews die ik heb gehouden, en de conclusies uit het onderzoek grotendeels overeenkomen met de conclusies van Movisie in hun in 2019 gepubliceerde onderzoek ‘Intensieve Mantelzorg – op weg naar betere ondersteuning’.

Die conclusies zijn onder andere dat de mantelzorger expert is, en dat niet de aanbodgerichte ondersteuning, maar de menselijke maat en passende ondersteuning belangrijke vertrekpunten moeten zijn. Als de organisaties dit blijkbaar weten, waarom brengen ze het dan niet of nauwelijks in de praktijk?

Dit onderzoeken we in de volgende stap in het proces. Daarin gaan we werken aan een gezamenlijke (samenwerkings)visie en gezamenlijk geformuleerde ambities om die kennis en aanbevelingen nu wél in praktijk te gaan brengen.

Wordt vervolgd dus.

Hebt u ook een vraag in het kader naar verbeteren van samenwerking en zoekt u daarvoor een procesbegeleider? Wij kunnen hierin voorzien. Neem vrijblijvend contact op met ondergetekende.

Annelies de Moet
Senior Adviseur Stade Advies
Email: a.demoet@stade.nl
Tel: 06 41 03 87 08