Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Impuls Thuiszittersaanpak en versterking Onderwijs & Jeugdhulp

20 januari 2021

De onlangs verschenen 3e onderwijs zorgbrief van de ministers en de evaluatie passend onderwijs, met 25 verbetervoorstellen, kunnen een goede impuls geven aan de regionale aanpakken rondom thuiszitters en eveneens in bredere zin aan de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten rondom jeugdhulp. Want beide hebben met dezelfde jeugdigen te maken en kunnen daarin nog veel meer afgestemd optrekken

De thuiszitters zijn veelal ook grootgebruiker van de jeugdhulp(middelen). Een goed afgestemde aanpak, waarin duidelijke afspraken zijn en snel beslissingen genomen kunnen worden kan het thuiszitten verkorten. De voorgestelde doorbraakaanpak rond thuiszitters kan daarbij helpen, maar dan is wel noodzakelijk dat de gemaakte afspraken een bindend karakter hebben.

In de regio Lekstroom hebben we met de gemeenten en onderwijs onlangs de regionale thuiszitters aanpak geëvalueerd en in de aanbevelingen een aantal goede adviezen uit de onderwijs-zorgbrief en evaluatie passend onderwijs meegenomen, waaronder de doorbraakaanpak. Extra complicerend is nog wel dat veel (potentiële) thuiszitters uit het (V)SO komen en voor zo’n 65% niet in de regio op school zitten. Het maken van afspraken met scholen buiten de regio is niet altijd even makkelijk (en voor scholen voor speciaal onderwijs is het lastig om met zoveel gemeenten van doen te hebben). Mogelijk moeten op dat vlak meer bovenregionaal afspraken worden gemaakt, ook over zogenaamde Onderwijs Zorg Arrangementen. In de regio hebben we ook alle jeugdhulpmiddelen gekoppeld aan de scholen, waardoor beleidsmatig meer gerichte afspraken gemaakt kunnen worden met scholen waar veel jeugdigen zitten met jeugdhulp.

Albert Veuger
Senior Adviseur Stade Advies
Email: a.veuger@stade.nl
Tel: 06 10 93 92 99